Videregående

Lenke til:
Rudolf Steinerskolen i Bergen, Videregående trinns nettside

Vurderer du å ta videregående på Steinerskolen?
Ønsker du en samtale om skoleplass?
Ta kontakt med trinnleder for videregående trinn på epost: vgt.bergen@steinerskolen.no
 

IMAG0111

På videregående trinn drar eleven på flere klasseturer.
VG1: Snøhule – tur til Hallingskeid med en overnatting i snøhule.
VG2: Isbre – tur til Nigardsbreen eller tilsvarende.
VG2: Botanikk – tur til Fjellbergøy eller tilsvarende.
VG3: Selvvalgt reisemål, 1-2 uker utenlands.

Bretur

Bretur - inne i breen