Hopp til innhold

Ungdomstrinn

UNGDOMSSKOLEN
Våre læringsmål tilsvarer i stor grad den offentlige skole når det gjelder lesing, skriving, regning, formuleringsevne og digital kompetanse. I tillegg legger vi stor vekt på kunstneriske og praktiske fag, f.eks. tegning, maling, sang, musikk, håndverk, økologisk hagebruk og skolekjøkken. Dette gir en variert skoledag og flere muligheter for mestring.

cropped-Banner-IMG_9357.jpg

Vi har vår egen anerkjente pedagogikk. Også på ungdomstrinnet er lærerens engasjerte fortelling og formidling kjernen i undervisningen. På ungdomstrinnet presenteres det faglige stoffet blant annet gjennom biografier av mennesker som har vært sentrale i skapelsen av vår nåværende kultur og verdensbilde. Slik gir vi elevene gode forbilder, samtidig som undervisningen blir spennende og interessant. I bearbeidelsen av stoffet legges det vekt på individuell utforming og flid i elevenes arbeid. Slik prøver vi å bidra til gode holdninger og arbeidsvaner i puberteten.

WP_20160126_006

Lunsj og brettspill. Kantinen er åpen for ungdomstrinnet og videregående trinn.
Her kan man spise medbrakt matpakke eller kjøpe variert økologisk mat fra kantinen. Skolen benytter kantinekort som betalingsform.

Skuespill. 9. klasse setter årlig opp et selvvalgt skuespill, der elevene under veiledning tar hånd om alle oppgavene rundt forberedelse og forestilling.

DSC_0047

Kunst- og håndverksfagene følger elevene gjennom hele skolegangen.

Praktisk fysikk

Realfag. Fysikk er et av fagene elevene møter. Undervisningen er både teoretisk og praktisk, som her når elevene tester sin samlede drakraft.

Artikkel fra hagebruk ved skolen

Tilbake