Hopp til innhold

Søke skoleplass

Skoleåret 2018-19:
Inntak til barnetrinn og ungdomstrinn er avsluttet.

Søknadsfrister til Rudolf Steinerskolen i Bergen 2019-20:

  • 1. trinn: 15. oktober 2018
  • 2.- 9. trinn: 1. desember 2018 
  • Videregående trinn: 1.mars 2019

Inntak til videregående trinn, se Videregåendes egne nettsider her:
Rudolf Steinerskolen i Bergen - Videregående trinn


Alle søknader mottatt innen frist vil bli behandlet av inntakskomiteen og svar vil bli sendt ut til søkerene.

Søknad mottatt etter frist plasseres automatisk på venteliste,
Vi registrerer mottak, men tar kun kontakt om det viser seg at det er mulig å tilby plass.
Ventelisten gjelder for året man søker, ønsker man å opprettholde søknad for senere skoleår må det søkes på nytt til det aktuelle skoleåret.
I henhold tl personvernforordningen vil søknader som ikke fører til skoleplass slettes.
Takker man nei til tilbudt plass vil søknad også bli slettet.

En søknad er ikke bindende, men gir en datert plass på en eventuell venteliste.
Se inntaksreglementet for mer informasjon om inntakskriterier.
Du kan fylle ut forespørsel om skoleplass direkte på nettsiden, eller få et søknadsskjema tilsendt ved henvendelse til skolen.

Det gjøres oppmerksom på følgende:
Ved søknad til skolestart senere enn førstkommende skoleår, må søker ta kontakt med skolen på nytt i umiddelbar forkant av søknadsfrist for aktuelt skoleår.
Dette for å bekrefte at søknad fremdeles er aktiv, samt for å gi opplysninger om eventuelle endringer i kontaktinformasjon for søker/søkers foresatte.


Fritidshjem (SFO): Søknadsskjema for elever med tildelt skoleplass i 1.-4.klasse får du ved å henvende deg til leder for Fritidshjemmet/SFO på epost: sfo.bergen@steinerskolen.no.

Alle dokumenter er i Adobe Acrobat (PDF)-format. Acrobat Reader kan lastes ned HER.