Hopp til innhold

Søke skoleplass

Skoleåret 2018-19:
Inntak til barnetrinn og ungdomstrinn er avsluttet.

Søknadsfrister til Rudolf Steinerskolen i Bergen 2019-20:

  • 1. trinn: 15. oktober 2018
  • 2.-10. trinn: 1. desember 2018

Inntak til videregående trinn: Kontakt trinnleder på epost, vgt.bergen@steinerskolen.no

Vi tar imot søknader om skoleplass frem til gitte frister.
En søknad er ikke bindende, men gir en datert plass på en eventuell venteliste.
Se inntaksreglementet for mer informasjon om inntakskriterier.
Du kan fylle ut forespørsel om skoleplass direkte på nettsiden, eller få et søknadsskjema tilsendt ved henvendelse til skolen.

Det gjøres oppmerksom på følgende:
Ved søknad til skolestart senere enn førstkommende skoleår, må søker ta kontakt med skolen på nytt i umiddelbar forkant av søknadsfrist for aktuelt skoleår.
Dette for å bekrefte at søknad fremdeles er aktiv, samt for å gi opplysninger om eventuelle endringer i kontaktinformasjon for søker/søkers foresatte.


Fritidshjem (SFO): Søknadsskjema for elever med tildelt skoleplass i 1.-4.klasse får du ved å henvende deg til leder for Fritidshjemmet/SFO på epost: sfo.bergen@steinerskolen.no.

Alle dokumenter er i Adobe Acrobat (PDF)-format. Acrobat Reader kan lastes ned HER.