Hopp til innhold

Søke skoleplass

Søknadsfrister til Rudolf Steinerskolen i Bergen 2019-20 - Grunnskole:

  • 1. trinn: 15. oktober 2018
  • 2.- 9. trinn: 1. desember 2018
    MERK: Vi tar fremdeles imot søknader for 3. og 4.klasse 2019-20

Videregående trinn:
Inntak til videregående trinn, se Videregåendes egne nettsider her:
Rudolf Steinerskolen i Bergen - Videregående trinn


Alle søknader mottatt innen frist vil bli behandlet av inntakskomiteen og svar vil bli sendt ut til søkerene.

Søknad mottatt etter frist plasseres automatisk på venteliste og behandles når første inntaksrunde er ferdig, medio januar.

Ventelisten gjelder kun for året man søker, ønsker man å opprettholde søknad for senere skoleår må det søkes på nytt til det aktuelle skoleåret.

I henhold tl personvernforordningen (GDPR) vil søknader som ikke fører til skoleplass slettes.
Takker man nei til tilbudt plass vil søknad også bli slettet.

Se inntaksreglementet for mer informasjon om inntakskriterier.


Fritidshjem (SFO): Søknadsskjema for elever med tildelt skoleplass i 1.-4.klasse får du ved å henvende deg til leder for Fritidshjemmet/SFO på epost: sfo.bergen@steinerskolen.no.

Alle dokumenter er i Adobe Acrobat (PDF)-format. Acrobat Reader kan lastes ned HER.