Søke skoleplass

Skoleåret 2017-18: 
Inntak til barnetrinn og ungdomstrinn er avsluttet. 
Inntak til videregående trinn: Kontakt trinnleder på epost, vgt.bergen@steinerskolen.no

Søknadsfrister til Rudolf Steinerskolen i Bergen 2018-19

 • 1. trinn: 1.oktober 2017

 • 2.-10. trinn: 1. desember 2017

 • Videregående trinn: 1.mars 2018

Inntaksreglement for Rudolf Steinerskolen i Bergen.
Vi tar imot søknader om skoleplass frem til gitt frist.
En søknad er ikke bindende, men gir en datert plass på en eventuell venteliste.
Når vi mottar søknad om skoleplass vil den bli behandlet av trinnleder for det aktuelle klassetrinnet. Du kan få søknadsskjema tilsendt ved henvendelse til skolen, eller laste ned riktig skjema via lenkene nedenfor.

Søknad om skoleplass kan leveres på følgende måter:

 • Direkte til skolekontoret mellom 08:00-15:00 hverdager i skoleåret.
 • Vedlagt  epost til bergen@steinerskolen.no
  OBS: Viktig med god lesbarhet ved scanning av dokument!
 • Sendes med brevpost til
  Rudolf Steinerskolen i Bergen
  Postboks 4, Fantoft
  5899 Bergen

>>> Søknadsskjema grunnskole
>>> Søknadskjema VGT 2017-18


Fritidshjem (SFO): Søknadsskjema for elever med tildelt skoleplass i 1.-4.klasse får du ved å henvende deg til leder for Fritidshjemmet/SFO på epost: sfo.bergen@steinerskolen.no.

Alle dokumenter er i Adobe Acrobat (PDF)-format. Acrobat Reader kan lastes ned HER.