Hopp til innhold

Søke skoleplass

Skoleåret 2017-18:
Inntak til barnetrinn og ungdomstrinn er avsluttet.

Inntak til videregående trinn: Kontakt trinnleder på epost, vgt.bergen@steinerskolen.no

Søknadsfrister til Rudolf Steinerskolen i Bergen 2018-19:

  • 1. trinn: 15. oktober 2017 (korr. 03.10.17)
  • 2.-10. trinn: 1. desember 2017
  • Videregående trinn: 1.mars 2018 - Se her

Vi tar imot søknader om skoleplass frem til gitte frister.
En søknad er ikke bindende, men gir en datert plass på en eventuell venteliste.
Når vi mottar søknad om skoleplass vil den bli behandlet av trinnleder for det aktuelle klassetrinnet.
Du kan fylle ut forespørsel om skoleplass direkte på nettsiden, eller få et søknadsskjema tilsendt ved henvendelse til skolen.


Fritidshjem (SFO): Søknadsskjema for elever med tildelt skoleplass i 1.-4.klasse får du ved å henvende deg til leder for Fritidshjemmet/SFO på epost: sfo.bergen@steinerskolen.no.

Alle dokumenter er i Adobe Acrobat (PDF)-format. Acrobat Reader kan lastes ned HER.