Hopp til innhold

Søke skoleplass

05.09.2019: Vi har for tiden tekniske problemer med vårt nettbaserte søknadsskjema for grunnskolen.

MERK: Det kan ikke søkes til inneværende skoleår. Søknadsfrister til Rudolf Steinerskolen i Bergen 2020-21.1. trinn: 15. oktober 2019  2.-10. trinn: 1. desember 2019.Alle søknader mottatt innen frist behandles samlet av inntakskomiteen, svar vil bli  sendt til e-postadresse oppgitt i søknad innen 4 uker etter søknadsfrist. Søknader sendt etter frist plasseres på venteliste og behandles etter første inntaksrunde er ferdigstilt.
MERK: Ventelisten gjelder kun for året man søker, ønsker man å opprettholde søknad for senere skoleår må det søkes på nytt til det aktuelle skoleåret.
I henhold til gjeldende personvernforordning (GDPR) vil søknader som ikke fører til skoleplass slettes. Takker man nei til tilbudt plass vil søknad også bli slettet.

Se inntaksreglementet for mer informasjon om inntakskriterier.
Se Skolebidrag for informasjon om betaling av skoleplass.


Fritidshjem (SFO):
Søknadsskjema for elever med tildelt skoleplass i 1.-4.klasse får du ved å henvende deg til leder for Fritidshjemmet/SFO på epost: sfo.bergen@steinerskolen.no.


Videregående trinn:
Inntak til videregående trinn, se Videregåendes egne nettsider her


Søknadsskjema Grunnskolen:
Vi har dessverre problemer med det nettbaserte søknadsskjemaet. Vi jobber med saken!