Hopp til innhold

Søknadsskjema 1.-10. trinn

Inntak til barnetrinn og ungdomstrinn 2018-19 er avsluttet.

Søknadsfrister til Rudolf Steinerskolen i Bergen 2019-20:

  • 1. trinn: 15. oktober 2018
  • 2.-10. trinn: 1. desember 2018

Inntak til videregående trinn: Kontakt trinnleder på epost, vgt.bergen@steinerskolen.no

Inntaksreglement for grunnskolen

Søk skoleplass i grunnskolen

Søk skoleplass i grunnskolen

Velg aktuelt skoleår fra nedtrekksmenyen
Velg aktuelt klassetrinn fra nedtrekksmenyen
For- og etternavn
DD.MM.ÅÅÅÅ
Navn på mor eller 1. foresatt
Fylles ut om dette er en annen enn elevens
Navn på far eller 2. foresatt
Fylles ut om dette er en annen enn elevens
Det kan krysses av for flere alternativer