Hopp til innhold

Søknadsskjema 1.-10. trinn

Inntaksreglement for grunnskolen
Søknadsfrist 1.kl: 15.10.2017   Søknadsfrist 2.-10.kl: 01.12.2017

Søk skoleplass i grunnskolen

Søk skoleplass i grunnskolen

Velg aktuelt skoleår fra nedtrekksmenyen
Velg aktuelt klassetrinn fra nedtrekksmenyen
For- og etternavn
DD.MM.ÅÅÅÅ
Navn på mor eller 1. foresatt
Fylles ut om dette er en annen enn elevens
Navn på far eller 2. foresatt
Fylles ut om dette er en annen enn elevens
Det kan krysses av for flere alternativer