Hopp til innhold

Søknadsskjema 1.-10. trinn

Søknadsfrister skoleåret 2018-19:
1.kl: 15.10.2017
2.-10.kl: 01.12.2017

Inntaksreglement for grunnskolen

Søk skoleplass i grunnskolen

Søk skoleplass i grunnskolen

Velg aktuelt skoleår fra nedtrekksmenyen
Velg aktuelt klassetrinn fra nedtrekksmenyen
For- og etternavn
DD.MM.ÅÅÅÅ
Navn på mor eller 1. foresatt
Fylles ut om dette er en annen enn elevens
Navn på far eller 2. foresatt
Fylles ut om dette er en annen enn elevens
Det kan krysses av for flere alternativer