Hopp til innhold

Søknadsskjema 1.-10. trinn

Det kan nå søkes til skoleåret 2019-20 eller senere. Inntak for inneværende skoleår er avsluttet.

Søk skoleplass i grunnskolen, 1.-10.klasse

Søk skoleplass i grunnskolen, 1.-10.klasse

Velg aktuelt skoleår fra nedtrekksmenyen
Velg aktuelt klassetrinn fra nedtrekksmenyen
For- og etternavn
DD.MM.ÅÅÅÅ
Navn på mor eller 1. foresatt
Fylles ut om dette er en annen enn elevens
Navn på far eller 2. foresatt
Fylles ut om dette er en annen enn elevens
Det kan krysses av for flere alternativer