Hopp til innhold

Skolestart 2017 – 16. august klokken 10:00

Felles skolestart onsdag 16. august
Vi samles i gymsalen klokken 10:00 for felles markering av starten på det nye skoleåret.

Like etter felles samling møtes elever og lærere i sine klasserom. Det vil da være anlednig for de foreldre som ønsker det, å møtes i Lyssalen for en lett bevertning mens man venter på sine barn.

Merk:
1.klasse møter i Kittas Hus 09:30
Videregående trinn 1, 2 og 3 møter i klasserommene 09:20

Taxi:
Første skoledag må man være forberedt på selv å transportere barna til og fra skolen.
Mer informasjon om taxi kan bli sendt pr epost til de familier det gjelder.

Vel møtt til nytt skoleår!