Hopp til innhold

Skoleskyss

Hvordan søke skoleskyss

Ny elev ved skolen: Kontakt skolekontoret for å melde ønske om skoleskyss. Skolen har ansvar for å registrere søknaden inn i skoleskyssadministreringssiden Cert. Vedtak om skoleskyss utføres av Hordaland Fylkeskommune/Skyss.
Eksisterende elever: Kontakt skolekontoret.

Frist for å søke skoleskyss
Nye elever: Samme frist som registrerings- og bidragspapirer (medio mai hvert år).
Eksisterende elever: Skolekontoret viderefører søknad fra forrige skoleår til nytt skoleår.

Avslutte skoleskyss
Ønsker dere å avslutte skoleskyssordningen må dette meldes til skolekontoret.

Drosje: Se mer her

Skyss.no 
Hos skyss.no finner dere skjema for:
Refusjon av utlegg ved egen kjøring.
Legeerklæring.
Delt bosted.
Søknad og drosje ved farlig skolevei.