Hopp til innhold

Lenker

På denne siden finner dere lenker til noen av våre generelle informasjonsskriv.
Her er i tillegg listet opp endel eksterne lenker som vi mener er relevant for vår skole.

Regler og retningslinjer
REGLEMENT FOR BRUK AV TELEFON høsten 2018
Ordensregler-1.-5.klasse pr august 2015
Ordensregler 6. - 10. klasse.
Ungdomstrinnet - Krav og forventninger skolen har til eleven
VGT - Elevhåndbok 2018-19
Handlingsplan for forebygging av mobbing og krenkende adferd
Inntaksregler for grunnskolen.
Skolehelsetjenesten - Program Skoleår 2018-19
Handlingsplan for føring og oppfølging av fravær
Retningslinjer for oppfølging av alvorlig fravær
FAU
Tillitsgruppen

Annet
Skoleskyss
Fana Unge Strykere

Kantinekortet

Fotogalleri
Steinerskolen på Facebook
Steinerskolen på YouTube

Lus - Skolens anbefalinger når alarmen går
Parfymefri skole

Informasjon om permisjonssøknad
Skjema for søknad om elevfritak inntil 2 uker
Mal henstilling om enkeltvedtak
Mal for klage

Steinerskolens læreplan
Oversikt over læreplanene

Brosjyrer (pdf)
La barn være barn
Gode grunner til å velge Steinerskolen
Matpakkeoppskrifter


Steinerskolerelaterte nettsteder

Norske
Steinerskoleforbundet Informasjonsside for Steinerskolene i Norge
Steinerskolenes foreldreforbund (SFF)
Ombudsordningen (SFF)
Steinerbarnehagene i Norge
Rudolf Steinerhøyskolen
antroposofi.no

Internasjonale
Friends of Waldorf Education (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners)
Goetheanum (tysk/engelsk) Goetheanum i Dornach, Sveits

Ungdomsseksjonen ved Goetheanum
Nyhetsarkiv, Ungdomsseksjonen ved Goetheanum
www.waldorfanswers.org
Liste over alle steinerskoler i verden

Liste over kjente personer som har gått på steinerskolen (Internasjonal liste)


Annet
Cultura Bank Grønn økonomi
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø