Hopp til innhold

Lenker

På denne siden finner dere lenker til noen av våre generelle informasjonsskriv.
Her er i tillegg listet opp endel eksterne lenker som vi mener er relevant for vår skole.

Nytt skoleår
Informasjon om Skoleåret 2017-18

Regler og retningslinjer
Ordensregler 1.-5. klasse pr august 2015
Ordensregler 6. - 10. klasse.
Ungdomstrinnet - Krav og forventninger skolen har til eleven
Handlingsplan for forebygging av mobbing og krenkende adferd
Inntaksregler for grunnskolen.
Program skolehelsetjenesten i Bergen kommune 2017-18
Handlingsplan for føring og oppfølging av fravær
Retningslinjer for oppfølging av alvorlig fravær
FAU
Tillitsgruppen

Annet
Skoleskyss
Fana Unge Strykere

Kantinekortet

Fotogalleri
Steinerskolen på Facebook
Steinerskolen på YouTube

Parfymefri skole
Lus - Skolens anbefalinger når alarmen går

Skjema
Søknad om elevfritak
Søknad om permisjon, grunnskolen
Mal henstilling om enkeltvedtak
Mal for klage

Steinerskolens læreplan
Oversikt over læreplanene

Brosjyrer (pdf)
La barn være barn
Gode grunner til å velge Steinerskolen
Matpakkeoppskrifter


Steinerskolerelaterte nettsteder

Norske
Steinerskoleforbundet Informasjonsside for Steinerskolene i Norge
Steinerskolenes foreldreforbund (SFF)
Ombudsordningen (SFF)
Steinerbarnehagene i Norge
Rudolf Steinerhøyskolen
antroposofi.no

Internasjonale
Friends of Waldorf Education (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners)
Goetheanum (tysk/engelsk) Goetheanum i Dornach, Sveits

Ungdomsseksjonen ved Goetheanum
Nyhetsarkiv, Ungdomsseksjonen ved Goetheanum
www.waldorfanswers.org
Liste over alle steinerskoler i verden

Liste over kjente personer som har gått på steinerskolen (Internasjonal liste)


Annet
Cultura Bank Grønn økonomi
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø