Hopp til innhold

Rieber Mohnsveg 15 – 5230 Paradis

Her er vi: KART (Googlemaps)

Telefon: 55 92 29 29
E-post: bergen@steinerskolen.no

Skolekontoret er åpent hverdager i skoleåret,  mellom 08:00 og 14:30
Telefontid: 08:00-10:00 og 12:00-14:00

Ved stor pågang på telefonen klarer vi ikke  å svare alle.
Henvendelser på epost blir alltid lest og videreformidlet til rette mottaker på skolen.

Foreldrebetaling
okonomi.bergen@steinerskolen.no

Fakturering
Fakturaadresse: c/o Økonomihuset Bergen AS, Conrad Mohrs vei 11, 5068 Bergen

Trinnledere
Kun henvendelser via epost:
1.-6.klasse: barnetrinn.bergen@steinerskolen.no
7.-10.klasse: ungdomstrinn.bergen@steinerskolen.no
Videregående klasser: vgt.bergen@steinerskolen.no

Fritidshjem (SFO)
Leder for Fritidshjemmet 1.-4.klasse: sfo.bergen@steinerskolen.no
Kittas Hus - 1. og 2. klasse -  mobil:  975 28 347
RMV 7 - 3. og 4. klasse  - mobil:  958 80 428

Rådgiver ungdomstrinn og videregående trinn
Siv Heidi Solend, telefon 55 92 29 30 radgiver.vgt.bergen@steinerskolen.no

Drift/vedlikehold
Driftsansvarlig bygg:
Ole Rasmus Nygaard. mobil 481 05 191  ole.rasmus.nygaard@steinerskolen.no
Vaktmester:
Piotr Lesniewski, mobil: 967 53 472 piotr.lesniewski@steinerskolen.no

Skolehelsetjenesten
2018-19
Helsesykepleier for alle trinn: Lilly Teigen
Hun er på skolen hver tirsdag og  torsdag
Epost: lilly.teigen@bergen.kommune.no
Telefon på skolen: 55 92 29 35
Lilly Teigen er tilknyttet helsestasjonen på Nesttun

I tillegg er helsesykepleier Astrid Litland på skolen annenhver torsdag, primært for 10.klasse/ungdomstrinnet.
Hun kan kontaktes på epost: asli@hib.no
Telefon når hun er på skolen: 55 92 29 35

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Tillitsgruppen