Hopp til innhold

Fredagsposten 28.09.18

OKTOBER

01.10.
8.-9.klasse: BIFF -  Brennende Minner klokken 09:10

02.10. 9.-10.klasse: BIFF – Picture Perfect klokken11:20

04.10. Hele VGT: BIFF - #Metoo torsdag klokken 9-14 (BIFF)

05.10. Hele skolen: Månedstime før høstferien.

08.-12.10.  Høstferie.
Fritidshjemmet er åpen for dem som har ferieplass.
De som ikke  har avtale om "Ferieplass høst 2018" kan søke om dette til Turid B J, leder for fritidshjemmet. Søknadsskjema Feriefritids Høstferie 2018


Faste hendelser ved skolen om høsten.

 • September: Mikaeli.
 • Oktober: Høstferie.
 • November: Martin/Lanternefest, Julemarked.
 • Desember: Lucia, Advent, Julespill.

Treningskveld for foreldre
Etter høstferien starter engasjerte foreldre opp med treningstilbud i skolens gymsal:

"Det inviteres til trening for foreldre ved Steinerskolen annenhver torsdag kl. 20-21 i gymsalen (partallsuker). Oppstart torsdag 18/10. Det legges opp til allsidig trening, der de som møter blir enige om innholdet. Meld din interesse ved å klikke her. Ta evt. kontakt med Bertin Holme Flatebø dersom du har spørsmål (bertin.flatebo@brik.no).
Vel møtt!". 


Høstmørket kommer - BRUK REFLEKS!


Merking av klær
Kjære foreldre: Kan dere være så snill og merke barnas klær? Det er til stadighet gjenglemt og forlagt tøy på skolen.
Uavhentet tøy leveres jevnlig til Fretex. Dette gjelder spesielt tøy som blir liggende i oppsamlingskassen ved skolekontoret, samt det som henger igjen i gangene til jul, påske og sommerferie.


Kjøring i skolens nærområde

 • VIS HENSYN!
 • Unngå kjøring helt frem til skoleplassen.
 • Slipp av elevene av på flaten ved Storetveit Skole, i busslommene oppe i Storetveitveien eller nede ved parkeringsplassen like i starten av Rieber Mohns veg.
 • Ikke gå fra bilen i naboers inn- og oppkjørsler!
 • Er det helt nødvendig å forlate bilen? Parker da der det vanligvis er en parkeringsplass.
 • La bilen stå! -  Lær barna å bruke buss og bane!

Julemarkedet 2018
Noen klasser har allerede begynt planleggingen - Det er lurt å være ute i god tid!

1.klasse fikk spise denne dragekaken i dag:


2. og 3. klasse feiret Sankt Mikael sammen. Barna ble slått til riddere, det var sang, fortelling, også slukte vi i oss dragekake, dragemuffins, drageboller og dragesaft!St. Mikael
Dagen ble markert med Mikaelispill, motsprøver, smakeprøver og bålbrenning. Litt å grille på bålene ble det også, før dragen gikk opp i flammer!

Klasse Dag Dato Møtestart
1 Mandag 22.10. 19:00
3 Tirsdag 23.10. 18:15
4 Tirsdag 02.10. 19:00
7 Tirsdag 16.10. 18:00
9 Onsdag 24.10. 18:30
VG1 Mandag 22.10. 19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom. Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.

FAU møteplan 2018/2019:

 • 15. Oktober 2018
 • 12. November 2018
 • 03. Desember 2018
 • 14. Januar 2019
 • 11. Februar 2019
 • 11. Mars 2019
 • 15. April 2019
 • 13. Mai 2019 (Generalforsamling)
 • 03. Juni 2019 (Alt. dato generalforsamling)

Ekstraordinær Generalforsamling for Foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen  (FAU)
Tirsdag 2. oktober 2018 kl 18:00 på skolekjøkkenet.   
Innkalling med saksliste og valgkomiteens innstilling til ny FAU-leder er sendt til foresatte pr e-post tirsdag 18.09.

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet. FAU på nett: FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.comSkolens helsesøstre treffes på telefon tirsdag og torsdag: 55 92 29 35
Lilly Teigen, 1.-9.klasse, samt videregående trinn  lilly.teigen@bergen.kommune.no 
Astrid S Litland, 10.klasse  Astrid.Synnove.Litland@hvl.no

Skolehelsetjenesten - Program Skoleår 2018-19


Du kan følge oss på Instagram! 
Toppbildet
Regnbue over skolen fredag morgen - Det lovet godt for Mikaelifeiringen!