Hopp til innhold

Fredagsposten 15.06.18

Uke 24
Hele uken
VG3 arbeider med skuespill.
11.06. 
8.klasse: Mandag var klassen på BergenFest ung.
15.06. 
VG3 skuespill - Skoleforestilling fredag.
17.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling søndag 18:00.

Uke 25
18.06. VG3 Skuespill - Skoleforestilling mandag 11:00.
18.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling mandag 19:00.
18.06. FAU - Generalforsamling. i Lyssalen mandag 18:00 Innkalling fra foreldrearbeidsutvalget er sendt til foresatte i egen epost.
20.06. VG3s feirer fullført videregående - Ettermiddag og kveld i Lyssalen.
20.06. Barnetrinn, vårens breakdancegrupper har en avslutning med oppvisning for familie og andre interesserte - Gymsalen, 15:00-16:30.
20.06. Barnetrinn,  elevkonsert for Eugenios elever - Eurytmirommet over skolekjøkkenet, 16:30-19:30.
21.06. 10.klasses markering etter 10-årig grunnskole - Ettermiddag og kveld i Lyssalen.
22.06. Siste skoledag - Felles samling i gymsalen klokken 10:00.

Småklassene:
Se egen informasjon fra klasselærer vedrørende oppmøte siste skoledag. Har dere barn med drosjeskyss må dere være så snill og informere både sjåfør og skolekontoret om eventuell endret henterutine! Bergen Taxi setter ikke opp henting til andre tider enn det som er ordinær hentetid, med mindre dere vil betale ordinær takst for drosjen.
Morgenfritids er åpen til vanlig tid - 07:30-08:45. Ettermiddagsfritid åpner når avslutningen er ferdig i gymsalen, og holder som vanlig åpent til 16:30.


Til ungdomstrinn, VGT og ansatte:
Er det noen som fremdeles har kantinegjeld? Vi ber alle det gjelder om gjøre opp sin skyld og gjeld i kantinen innen skoleslutt! Det er åpent for flere betalingsalternativer: Kontant til Richard - Trekke fra kantinekortet - VIPPS til kantinen.


Lørdag 9.mai deltok Steinerskolen på Prideparaden.
En liten delegasjon med elever, foresatte og ansatte representerte skolen på en forbildelig måte.

Foto: Solveig Weltzien


3. videregående er klar til å vise frem årets teaterstykke!


Teaterplakat VG3 juni 2018


Teatersirkus på Skjold!
Steinerskolen på Skjold skal ha et lite sirkus på skoleplass i siste skoleuke. Noen av våre klasser skal dit på torsdagens skoleforestilling. Det er i tillegg to forestillinger som er åpen for alle. Vi håper at mange kan komme. Dette er en stor happening som anbefales på det varmeste!

Torsdag 21.juni vises «The fisherman and his wife»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/the-fisherman-and-his-wife/

Lørdag 23.juni vises «Iron John»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/iron-john/

Billetter kan kjøpes i døren, fra en time før forestilling, eller her:


Elev søker rom
Det kommer en elev fra Stavanger som skal starte i VG2 til høsten. Hun  trenger hybel/rom i bofelleskap. Har du noe ledig eller kjenner til noe? Vennligst kontakt Vera på tlf. 481 90 669, eller send henne en  epost her:. Tusen takk!


Innkalling til Generalforsamling i Foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 18. Juni 2018, kl 18:00 i Lyssalen.

 Program:
Et pedagogisk innlegg om foreldre-skole samarbeid ved Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolens foreldreforbund, www.foreldre.no

Saksliste Generalforsamling

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 2. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet – antall stemmeberettigete.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding tillitsgruppen 2018
 5. Årsmelding FAU H2017-V2018
 6. Revidert regnskap 2017
 7. Årshjul 2018/19
 8. Budsjett 2018/19
 9. Behandling reviderte vedtekter Foreldrerådet / FAU / Valgkomite
 10. Valg
 11. Stiftelsesdokument Foreldrerådet Rudolf Steinerskolen Paradis, Bergen

Saker  som  ønskes  tatt  opp  på  generalforsamlingen  må  meldes  FAU   fausteinerskolenparadis@gmail.com innen  12.  Juni 2018. 

(Se mer informasjon i egen epost sendt til foresatte fradag 08.06.)

På vegne av FAU og Trudi Totland,
Laura og Mette


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 6.klasse 18. juni 17:00-18:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 24 -