Hopp til innhold

Fredagsposten 11.05.18

Uke 20
16.05.
Månedstime – Elever og ansatte samles i Lyssalen for å feire våren og blomstertiden.
17.05. Vi markerer som vanlig 17.mai med deltagelse i FLAGGTOGET I SENTRUM.

Det er oppmøte senest klokken 10:00 på Edvard Griegs plass.
Vi skal gå rett bak Mjølkeråen 
Skolemusikklag, og alle må være ferdig oppstilt og klar til avmarsj klokken 10:10.
Se etter skolens fane med løvetann!
Husk at vi markerer skolen vår som alltid med selvlagde blomsterkranser, flagg og sang! I toget går vi fire i bredden, skolebarn først og foreldre/barnevogner bakerst.
Vi synger og vifter med flagg og sørger for å være et fargerikt innslag i toget!
Flaggtoget avsluttes ved Koengen ca. kl. 12:30.
Se mer informasjon lenger nede.

17.05. Vi fortsetter feiringen av 17.mai og 4.klasse ønsker alle hjertelig velkommen til arrangement på skolen fra klokken 17 til 19.

Program for dagen:

 • Velkommen.
 • Sanginnslag ved 4.klasse.
 • Ord for dagen ved elev fra ungdomstrinnet.
 • Kaféen åpner og lekene starter.
 • Loddtrekning, allsang og avslutning.

18.05. Planleggingsdag - Skole og fritidshjem er stengt.

Uke 21
21.05.
2.pinsedag - Skole og fritidshjem er stengt.


Dette er en vennlig påminnelse vedrørende innlevering av betalingsavtale for 2018-19: Frist for innlevering var 4.mai.17.mai – Flaggtoget:

Retningslinjer for deltakelse i 17. mai-prosesjonene i Bergen

1          Innledning
I Bergen har prosesjoner (eller tog/opptog) i forbindelse med grunnlovsdagen svært lange tradisjoner. 17. mai-komitéen i Bergen har organisert prosesjonene til feiring av nasjonaldagen siden 1847.
Prosesjonene skal være stilige, tradisjonsrike og underholdende for publikum langs ruten. Alle som deltar i prosesjonene er forpliktet til å bidra til at prosesjonene blir interessante å se på. Dette kan være gjennom sang, spilling på instrumenter, uniformering eller særlige kostymer, flaggborg, underholdningsinnslag eller andre former for oppvisning.

2          Deltakelse og påmelding
I prosesjonene kan man kun delta som representanter for en organisasjon/forening, et forbund/lag, en offentlig etat/myndighet eller en skole/utdanningsinstitusjon eller lignende. Man må ha en tilknytning til organisasjonen som medlem/tillitsvalgt/ansatt/elev eller lignende for å kunne delta i prosesjonene. Privatpersoner som sådan kan altså ikke delta i prosesjonene (med unntak for Morgenprosesjonen, se under).
Det er krav om påmelding for deltakelse i Hovedprosesjonen og Flaggtoget. En representant for hver organisasjon/forening/etat registrerer vedkommende organisasjon på www.17-mai.no, slik at organisasjonens deltakelse kommer inn i programmet og planleggingen. I tillegg vil det gi 17. mai-komitéen enkontaktperson å forholde seg til, slik at man kan sende ut viktig informasjon om 17. mai og prosesjonene. En forening eller organisasjon kan maksimalt stille med 150 deltakere.

3          Formasjon – 4 personer i bredden
I prosesjonene marsjerer man 4 personer i bredden. Deltakelse i prosesjonene er ikke en spasertur gjennom byens gater, men en deltakelse i et organisert opptog. Av hensyn til hvordan publikum oppfatter prosesjonene og av hensyn til sikkerheten (motgående prosesjoner med lastebiler etc.) er det svært viktig at man følger bredden med 4 personer på hver rekke.
Unødvendige stopp, f. eks. for å hilse på kjente langs ruten, eller underholdningsinnslag som krever at prosesjonen stopper opp, tillates ikke. Dette skaper luker som forplanter seg gjennom hele prosesjonen.

4          Særlig om Flaggtoget
Flaggtoget er et tog for barn og ungdom. Vi ber voksne respektere dette, noen få voksne kan følge hver enkelt skoleklasse, men vi oppfordrer til å begrense antallet voksne i Flaggtoget mest mulig. Dette er av hensyn til barna selv, som ser lite og får lite ut av prosesjonene dersom de skal gå bak og blant voksne i Flaggtoget.

5          Flagg mv.
Alle som går i prosesjonene bør ha flagg og 17. mai-sløyfe, med mindre uniform/instrumenter eller lignende gjør det unaturlig. Flagg for andre nasjoner kan fritt benyttes, så lenge dette ikke gjøres som en politisk markering eller demonstrering (se punkt 7 under).

6          Premiering
En jury vurderer alle innslag i prosesjonene. Det kan deles ut i alt 4 plaketter:

 • Stiligste innslag i Hovedprosesjonen
 • Stiligste innslag i Flaggtoget
 • Morsomste innslag i Hovedprosesjonen
 • Mest arbeidskrevende innslag i Flaggtoget

Plakettene utdeles fra Vikingskipet på Festplassen like før fyrverkeriet skytes opp kl. 23.00.
Informasjonen er hentet fra nettsiden til 17.maikomitéen i BergenFAU informerer:
Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.
Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • VG2 -Tirsdag 15.05. klokken 18:00
 • 2.klasse - Onsdag 02.06. klokken 18:00-20:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 28. mai
 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 19 - Toppbildet: Vårstemning på skoleplassen