Hopp til innhold

Fredagsposten 09.03.18

Uke 11
9.klasse har arbeidsuke.
14.03. 
Skidag for videregående trinn.

Uke 12
VG1 - Snøhuletur.
23.03. Siste skoledag før påskeferien.

Uke 13 Påskeferie.

Uke 14
03.04.
Skole og fritidshjem starter opp igjen etter påskeferien.


Årsoppgavefremføring i Lyssalen - 09.-10.03.
3. videregående holder foredrag om sine årsoppgaver, som de har arbeidet med et helt år. Her er det mange spennende tema med stor variasjon! Se detaljert program under. Det blir også mulighet til å studere den flotte utstillingen med alle oppgavene, både før fremføringene og i pausen.

Program fredag 9.mars - Starter 17:30

 • Emma Christensen - På tur. Inspirasjon og dokumentasjon
 • Anna Tea Gaassand - Identitetsendring hos døve gjennom døveskolen i Norge
 • Tobias Sørhus Hosøy - Tidens rolle
 • Eva Rand Øyre - Den andre reisen. Om gjestfrihet og flukt
 • Trine Christel Hybert - Blikket på alder og alderdom
 • Delila Marie Elkasmi - Pan-arabisme og islamisme
  Pause - Åpen kafé
 • Ronja Risøy Lyngsgård - Musikkterapi som forebyggende tiltak for unge under barnevernets omsorg
 • Cecilia A Strønen Damm - Astrid Lindgren
 • Valentin E Sweeney - Historien om filmmusikken
 • Miriam Müller-Grud - Drømmenes mystiske verden. Har drømmene betydning for oss, også i det moderne samfunn?
 • Camilla Haveland - Musikkformidling i et publikumsperspektiv

Program lørdag 10. mars - Starter 15:00

 • Øygunn Elisabeth Hjelle - Økosystemet på fjellet. Mennesket og miljøet
 • Thea Michelle Lamey - Søvn. Hva skjer når vi sover?
 • Mattis Nyttingnes Johansen - Henry Fords påvirkning på bilindustrien
  Pause - Åpen kafé
 • Johannes Lien Eggereide - Sykkelen
 • Jonatan Winther - Brutus: Forræder eller helt?
 • Hálfdán Stefánsson - Ingenmannsland? En undersøkelse av de maskuline kjønnsrollene i det moderne samfunnet med feminismen som bakteppe

2. videregående selger suppe, kaker og boller fra ca. kl. 17 fredag og i pausen begge dagene. Inntektene går til 2. videregående sin klassetur til neste år. Det blir mulig å betale med kontanter eller vipps.

I skrivende stund arbeides det iherdig med utstillingen i forbindelse med årsoppgavefremføringen:Tilbakeblikk  - Uke 8
Fredag før vinterferien var det karnevalsstemning på skolen, da 8.klasse inviterte 5.-7.klasse til karneval i gymsalen.


Hjertesone
Et par engasjerte mødre ved skolen har i ca. 8 mnd. jobbet med Hjertesoneprosjektet.
Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trygg trafikk og Bergen kommune og går ut på å få bilfrie, trygge soner rundt skolene i Bergen -  for å skape trygge og gode skoleveier.

"Vi var litt tidlig ute, for prosjektlederen er nylig ansatt, men det har vært noen prøveprosjekt i noen Bergensskoler allerede. Vi synes folk kjører fort rundt skolen her, samt at kjøring helt ned til skolen er unødvendig hvis man har friske barn som kan gå selv. Første ledd for oss var å få slutt på kjøringen på skoleplassen, derav bommen:)
Neste ledd er skolepatruljen som skal virke preventivt i forhold til fart og at foreldre ikke kjører barne helt ned/ opp til skolen, men slipper elevene av et stykke fra. Dette er jo spesielt viktig i skolebakken hvor det ikke er fortau. Neste del for oss blir å invitere prosjektlederen for Hjertesonesaken opp til skolen, hvor hun kan se på området på og rundt skolen og hjelpe oss med hvordan vi kan jobbe for å få en enda tryggere skolevei i forhold til utfordringer med parkering ect."
- Hege Wilhelmsen Grøtnes og Tonje Frigstad

Her passer det med enda en repetisjon av Kjøring i skolens nærområde:

 • VIS HENSYN!
 • Unngå kjøring helt frem til skoleplassen.
 • Slipp av elevene av på flaten ved Storetveit Skole, i busslommene oppe i Storetveitveien eller nede ved parkeringsplassen like i starten av Rieber Mohns veg.
 • Ikke gå fra bilen i naboers inn- og oppkjørsler!
 • Er det helt nødvendig å forlate bilen? Parker da der det vanligvis er en parkeringsplass.
 • La bilen stå! -  Lær barna å bruke buss og bane!

Skolepatruljen startet opp etter vinterferien, det er elever fra videregående som passer på at små og store kommer seg trygt til skolen. Patruljene står oppe ved Stabburveien, i toppen av skolebakken og  Rieber Mohnsvei nedenfor gymsalen.
Takk til "Hjertesonegruppen" for arbeidet så langt ♥


15. mars kl 19:00 er det elevkonsert i Lyssalen - Fri entré!
Merk: Grunnet kollegiemøtet åpnes ikke dørene for publikum før 19:00.
Magne Rasmus Skrede sitt bilde.


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • VG1 tirsdag 13.03.

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 19. mars
 • 16. april
 • 28. mai
 • (18. juni?)

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 10 - Toppbildet:  Årsoppgavene fra VG3