Hopp til innhold

Fredagsposten 08.12.17

Uke 49
Adventstiden markeres med felles samling hver mandag morgen frem til jul. Elevene møter først  i klasserommet til vanlig tid, så samles hele skolen rundt kl 9 til felles adventsstund. Første mandagen i adventsstiden blir alltid markert litt ekstra, da årets nye elever tenner lys i adventspiralen i gymsalen. (foto: AMA)


Bilder fra storefri torsdag - Organisert aktivitet for barnetrinnet, med trivselslederne fra 4.-7.klasse


Uke 50
13.12.
Lucia markeres på skolen

Fat og kakebokser etter julemarkedet må hentes i løpet av uke 50!
Uavhentede ting doneres til skolekjøkken/ansatte/Fretex i løpet av uke 51.Uke 51

Siste uke før juleferien.

20.12. Siste skoledag
Juleavslutning i gymsalen fra klokken 10:00 til 11:00/11:30 (ca)
1.-4.klasse: Morgenfritids er åpen for dem med plass, 08:45 vil klasselærerne holde åpent klasserom frem til juleavslutningen begynner. Etter avslutningen vil fritidshjemmet holde åpent som vanlig, til 16:30.
For elever med drosje må foresatte være ekstra påpasselig med informasjon til sjåfør om rett leverings- og hentetidspunkt siste skoledag.
Fra 5.klasse og oppover er det ikke aktiviteter før eller etter avslutningen, med mindre klasselærer har sagt noe annet.

21.-22.12. Fritidshjemmet er åpent for elever med forhåndsbestilt ferieplass. Det er også åpent for elever som ikke har fast ferieplass, men som har søkt særskilt om plass disse dagene. De som trenger søknadsskjema om plass på fritidshjemmet 21.-22.12. får dette av Turid B J, leder for fritidshjemmet ved skolen.
NB: Det kan ikke regnes med at det er tilbud om skyss med drosje på elevfrie dager.
For dem det gjelder: Snakk med "deres" sjåfør!


Uke 1 2018
02.01.18
Skolestart etter nyttår kl 08:45


Våre elever har allsidige interesser, som Andreas - 10.klasse


Foreldremøter

  • Ingen meldt til Fredagsposten

Foreldremøtene holdes i de respektive klasserom, med mindre annet er nevnt i innkallingen


FAU møteoversikt 2017-18:

  • 29. januar
  • 19. februar
  • 19. mars
  • 16. april
  • 28. mai
  • (18. juni?)

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet
FAU - Leders epost: truditot@gmail.com
FAUs nettside


Toppbilde: Fra maleundervisningen på videregående trinn