Hopp til innhold

Fredagsposten 08.06.18

Uke 23
02.-09.06. 10.klasse var på jorbrukstur - Se bilder lenger nede.
04.-11.06
 VG2 er på botanikktur med Heike og Elisabeth I.
04.-08.06. 4.klasse var på fisketur til Lygrepollen.
09.06. Lørdag deltar skolen i Prideparaden.

Uke 24
Hele uken
VG3 arbeider med skuespill.
11.06. 
8.klasse: Mandag drar klassen til BergenFest ung etter hovedfag, skoledagen avsluttes i byen.
15.06. 
VG3 skuespill - Skoleforestilling fredag 11:50.
17.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling søndag 18:00.

Uke 25
18.06. VG3 Skuespill - Skoleforestilling mandag 11:50.
18.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling mandag 19:00.
18.06. FAU - Generalforsamling. i Lyssalen mandag 18:00 Innkalling fra foreldrearbeidsutvalget er sendt til foresatte i egen epost.


I år vil Steinerskolen delta på Prideparaden og håper at mange elever, lærere og foreldre vil være med!
Oppmøte kl. 12.00 – 12.30 ved skur 7 på Bradbenken.
Vi går samlet under Steinerskolens fane.
Etter paraden er det mye som skjer i Byparken, se mer her: PridePark


3. videregående øver iherdig på skuespillet "Den innbilt syke" av den franske komedieforfatteren Molière. 
Foto: Alf E. A.


Teatersirkus på Skjold!
Steinerskolen på Skjold skal ha et lite sirkus på skoleplass i siste skoleuke. Noen av våre klasser skal dit på torsdagens skoleforestilling. Det er i tillegg to forestillinger som er åpen for alle. Vi håper at mange kan komme. Dette er en stor happening som anbefales på det varmeste!

Torsdag 21.juni vises «The fisherman and his wife»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/the-fisherman-and-his-wife/

Lørdag 23.juni vises «Iron John»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/iron-john/

Billetter kan kjøpes i døren, fra en time før forestilling, eller her:


Elev søker rom
Det kommer en elev fra Stavanger som skal starte i VG2 til høsten. Hun  trenger hybel/rom i bofelleskap. Har du noe ledig eller kjenner til noe? Vennligst kontakt Vera på tlf. 481 90 669, eller send henne en  epost her:. Tusen takk!


10.klasse - Jordbrukstur. Foto: Turid B. J.

 


Innkalling  til  Generalforsamling  i  Foreldrerådet  ved  Rudolf  Steinerskolen  i  Bergen, 18. Juni 2018 kl 18:00 i Lyssalen 

 Program:
Et pedagogisk innlegg om foreldre-skole samarbeid ved Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolens foreldreforbund, www.foreldre.no

Saksliste Generalforsamling

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 2. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet – antall stemmeberettigete.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding tillitsgruppen 2018
 5. Årsmelding FAU H2017-V2018
 6. Revidert regnskap 2017
 7. Årshjul 2018/19
 8. Budsjett 2018/19
 9. Behandling reviderte vedtekter Foreldrerådet / FAU / Valgkomite
 10. Valg
 11. Stiftelsesdokument Foreldrerådet Rudolf Steinerskolen Paradis, Bergen

Saker  som  ønskes  tatt  opp  på  generalforsamlingen  må  meldes  FAU   fausteinerskolenparadis@gmail.com innen  12.  Juni 2018. 

(Se mer informasjon i egen epost sendt til foresatte fradag 08.06.)

På vegne av FAU og Trudi Totland,
Laura og Mette


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • Neste års 1.klasse - Torsdag 14.06. klokken 18:00-19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 23 - Toppbilde: Hylleblomster fra skolehagen Foto: Tone B.