Hopp til innhold

Fredagsposten 05.01.18

Uke 1 2018  Godt Nyttår!

05.01. Helligetrekongersdag ble markert med samling i Lyssalen i begynnelsen av hovedfag

Uke 2

11.01. 6.klasse: Bli inspirert! Konsert i Grieghallen.
Elevene møter presis på skolen og drar straks til byen for å la seg inspirere av Harmonien.  Trykk her for mer informasjon om konserten

12.01. 1.-4.klasse: 7.klasse inviterer småklassene til Juletrefest i gymsalen. Dette foregår i skoletiden


FAU spanderer kurs for elever på barnetrinnet 🙂

Parkour onsdager
4*).-6.klasse 14:30-15:30
3.-4.klasse 15:30-16:30
Oppstart onsdag 7. mars
10 økter pr kurs, siste gang 23. mai
*) Gjelder elever fra 4.klasse som IKKE har plass på Fritids

Breakdance torsdager
4.-6.klasse 14:00-14:45
1.-3. klasse 14:45-15:30
Oppstart torsdag 1. februar
12 økter pr kurs, siste gang 3. mai

OBS: All påmelding til Astrid Guddal, FAU, på mobil 90981289


Tavletegning fra 5.klasse - Vikinger

Tavletegning fra 4.klasse - Smeden


Nyttår, snø og fyrverkeri -  Tegninger fra 4.klasse


Katter - Tegninger fra 3.klasse


Januar starter kald og klar. Her leker de store fritidsbarna på den islagte ballbanen


Foreldremøter

  • 1.klasse 09.01.18 19:30

Foreldremøtene holdes i de respektive klasserom, med mindre annet er nevnt i innkallingen.


FAU møteoversikt 2017-18:

  • 29. januar
  • 19. februar
  • 19. mars
  • 16. april
  • 28. mai
  • (18. juni?)

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAUs nettside


Uke 1: Bildene på toppen er malt av elevene i 2.klasse