Hopp til innhold

Fredagsposten 02.02.18

Uke 6
06.02.
 Åpen dag fra 08:45 til 13:30 for alle 10.klassinger som vurderer å søke plass på vårt videregående trinn. OBS: Elevene må melde seg på til åpen dag, enten via lenke i arrangement på nettsiden: Se her , eller til epost til vgt.bergen@steinerskolen.no
Mer informasjon om åpen dag her: Åpen dag for 10.klassinger

07.02. VG3 ser filmen "Vi kan ikke hjelpe alle" 11:30 (DKS)


Skidager
12.02.      
9.-10.klasse
19.02.      
7.-8.klasse
14.03.       Videregående – 1, 2 og 3 trinn


6.klasse
I høst har 6. klasse skrivet brev på tysk til elever fra en steinerskole i Tyskland. Elevene i klassen presenterte seg, stilte flere spørsmål og tegnet til en klasse fra «Freie Waldorfschule Saarbrücken». Det jobbet vi med for noen uker siden. Brevene ble sendt til Saarbrücken og elevene ventet tålmodig på svar. Denne uken fikk våre 6. klassinger de etterlengtete brevene fra barna fra Tyskland. Veldig hyggelig å få seg en brevvenn fra et annet land, syntes klassen - Katrin G, tysklærer for 6.klasse


VG3
Elever i 3.videregående har laget selvportretter i collage.
Resultatene kan også beskues i Lyssalen


Kjøring i skolens nærområde

 • VIS HENSYN!
 • Unngå kjøring helt frem til skoleplassen
 • Slipp av elevene av på flaten ved Storetveit Skole, i busslommene oppe i Storetveitveien eller nede ved parkeringsplassen like i starten av Rieber Mohns veg
 • Ikke gå fra bilen i naboers inn- og oppkjørsler!
 • Er det helt nødvendig å forlate bilen? Parker da der det vanligvis er en parkeringsplass
 • La bilen stå -  Lær barna å bruke buss og bane!

FAU spanderer

(Med forbehold om fulltegnede kurs pr uke 5)

Barnetrinnet: Breakdance, parkour og sjakk
Ungdomstrinnet: Sjakk

Parkour onsdager:
4*).-6.klasse 14:30-15:30
3.-4.klasse 15:30-16:30
Oppstart onsdag 7. mars
10 økter pr kurs, siste gang 23. mai
*) Gjelder elever fra 4.klasse som IKKE har plass på Fritids

Breakdance torsdager:
4.-6.klasse 14:00-14:45
1.-3. klasse 14:45-15:30
Oppstart torsdag 1. februar
12 økter pr kurs, siste gang 3. mai

PÅMELDING:
 Astrid Guddal,  mobil 909 81 289

Sjakk vinter/vår 2018:
FAU inviterer elever ved barne- og ungdomstrinnet (2. til 10. klasse) til nytt kurs i sjakk. Kurset er egnet både for dem som har spilt endel sjakk tidligere og også for dem som tar sine første sjakktrekk.

GRUPPE 1:
For 2. og 3. klasse vil kurset foregå onsdager fra 13.45 til 15.15 i skolens datarom, første kursdag onsdag 7. februar.

GRUPPE 2:
For 4. klasse og eldre vil kurset foregå torsdager fra 14:45-16:15, første kursdag torsdag 8. februar.

Siste kurs blir uke 15. Ingen kurs uke 9 (vinterferie) og uke 13 (påskeferie).

Det er maksimalt 10 per gruppe. Om det blir venteliste av et visst omfang, kan ekstra grupper vurderes. Dere vil motta en bekreftelse på om dere har fått plass per e-post.

PÅMELDING:
Elevs navn og fødselsdato samt epostene til foreldrene sendes til Frode Molven på fmolven@gmail.com, med gruppenavn i emnefeltet innen fredag 02.02.2018.


Foreldremøter

 • 5.klasse 6. februar 19:30-21:00

Foreldremøtene holdes i de respektive klasserom, med mindre annet er nevnt i innkallingen.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 19. februar
 • 19. mars
 • 16. april
 • 28. mai
 • (18. juni?)

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett:
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Uke 5 - Toppbildet: Nye elevarbeider smykker veggen ved skolekontoret