Hopp til innhold

Fredagslappen


JUNI

 • 21.06. Siste skoledag 10:00. Vi samles i gymsalen.
  SFO 21.06. Morgen- og ettermiddagsfritids åpent til vanlige tider (07:30-08:45 og 12:30-16:30)
  Elever med drosje siste skoledag:
  Gi beskjed senest onsdag 19.06. om det IKKE skal benyttes drosje hjem til vanlig tid. Endret hentetid blir fakturert fra Bergen Taxi. Skal ikke eleven hjem med drosjen må dere selv ordne transport.

Sommerferie 22.06.-15.08.

AUGUST

 • 01.-13.08. Feriefritids/heldagsSFO 07:30-16:30 i Rieber Mohnsveg 7.
 • 14.-15.08. Skole og SFO er stengt grunnet plangleggingsdager
 • 16.08. Skolestart 10:00.
  SFO 16.08. Morgen- og ettermiddagsfritids åpent til vanlige tider (07:30-08:45 og 12:30-16:30)
  Elever med drosje første skoledag:
  Erfaringsmessig er ikke kjøringen helt på plass til første skoledag, det kan ta noen dager inn i uke 34 før dette kommer ordentlig i gang. Ha tålmodighet med sjåførene og forbered dere på å følge elevene selv de første dagene.

INNLEVERING AV BETALINGSAVTALE SKOLEÅRET 2019-20.
Skolekontoret ber om at de som ennå ikke har levert inn ny betalingsavtale får gjort dette innen utgangen av mai. Informasjon og betalingsavtale finner dere her:
1.0.-1.1. Informasjon om skolebidrag og satser 2019-20
1.3. Avtale om betaling av skoleplass 2019-20Skolen på sosiale medier:

Facebook:
Grunnskolen, 1.-10.klasse
Videregående trinn

Instagram:
Grunnskolen, 1.-10.klasse
Videregående trinn

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom. Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon

 • 10.klasse - Sommeravslutning i Lyssalen 20.juni.
 • VG3 Avslutningsmarkering med elever, foreldre og lærere i Lyssalen 19. juni.

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet. FAU på nett: FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Skolens helsesykepleiere treffes på telefon tirsdag og torsdag: 55 92 29 35

1.-9.klasse, samt videregående trinn, tirsdag og torsdag:
Lilly Teigen lilly.teigen@bergen.kommune.no

10.klasse, torsdag:
Astrid S Litland Astrid.Synnove.Litland@hvl.no

Skolehelsetjenesten - Program Skoleår 2018-19