Hopp til innhold

Foreldre

FAU- Rudolf Steinerskolen i Bergen
Skolens foreldregruppe har egne nettsider her: FAU


Tillitsgruppen - Rudolf Steinerskolen i Bergen
Tillitsgruppen ved Rudolf Steinerskolen i Bergen er et organ for foreldre, elever og medarbeidere ved skolen. Den skal fremme åpenhet, tillit og samarbeid mellom disse og være behjelpelige med å formidle kontakt, unngå misforståelser og hindre konflikter. Tillitsgruppen skal også kunne medvirke til at konflikter som allerede er oppstått, kan bli løst. Les mer her >>> Tillitsgruppen


Steinerskolens foreldreforbund
- Et forbund for foreldre ved alle steinerskoler i Norge

Som forelder i steinerskolen er du medlem i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi er en interesseorganisasjon som jobber for å få best mulig samarbeid mellom skole og hjem, til barnets beste. Vi mener et godt psykososialt miljø på skolen avhenger av godt samarbeid mellom foreldre og lærere.

Som medlem kan du bruke Sff på flere måter:

  • Du kan ta kontakt med daglig leder for uforpliktende og konfidensielle samtaler rundt ditt barns skolehverdag. Daglig leder kan bistå deg med råd og veiledning i alle saker som angår foreldrerollen i skolen.
  • Vi kan bidra med kurs og foredrag og materiell for foreldre og lærere i hva vi har erfart som viktig for å få et godt psykososialt miljø i klassen og ved skolen.
  • Er du klassekontakt, sitter i foreldreforeningen eller er med i skolens styre? Ta kontakt hvis du har spørsmål til rollen din eller organisering av foreldrearbeidet. Vi kan bistå med kurs, foredrag og materiell som kan være til hjelp i foreldrearbeidet ved skolen, for eksempel kurs i styrearbeid og møteledelse.

Foreldreforbundet jobber med alle slags saker som fremmer utviklingen og rollen til steinerskolene i Norge. Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/Steinerskolenes-foreldreforbund

Du finner mer informasjon om Sff på www.foreldrene.no
Vi ønsker alle elever, foreldre og lærere et godt skoleår!