Elevregistrering og skolebidrag for skoleåret 2018-19

Informasjon, registreringsskjema og avtale om skolebidrag 2018-19 leveres som ranselpost til yngste elev i husstanden mot slutten av april. Har husstanden en ny elev ved skolen høsten 2018 vil de motta papirene pr brevpost.  Papirutgave av registrerings- og bidragsskjema kan ved behov hentes ved skolekontoret. Registreringsskjemaet (1.2.) skal kun sendes inn for elever som er … Fortsett å lese Elevregistrering og skolebidrag for skoleåret 2018-19