Hopp til innhold

Elevregistrering og skolebidrag

Velkommen til skoleåret 2017-18

Kjære foreldre og foresatte.
Informasjon, registreringsskjema og avtale om skolebidrag 2017-18 er kun tilgjengelig på nett i pdf-format. Papirutgave av registrerings- og bidragsskjema kan ved behov
hentes ved skolekontoret.

Avtale om betaling av skolepenger leveres årlig av alle husstander, nye som gamle.

Registreringsskjema (1.2.) skal i år kun sendes inn for nye elever.
Dette skjemaet sendes ut pr brevpost til nye elever. Elever som er tilbudt skoleplass fra høsten 2017 kan forholde seg til de frister som er gitt i mottatt brev.

Levering av registreringsskjema og/eller avtale om betaling
Alle aktuelle poster fylles ut, skjema signeres, skannes og legges ved i e-post til bergen@steinerskolen.no
Papirene kan eventuelt leveres direkte til skolekontoret, eller sendes med brevpost til:
Rudolf Steinerskolen i Bergen, Postboks 4 - Fantoft, 5899 Bergen.

Vennligst skriv tydelig i skjemaene. Bruk mørk penn og blokkbokstaver, spesielt gjelder dette for telefonnumre og e-postadresser.
Det viktig at det innsendte skjemaet er lesbart. Er ikke mottatt dokument av tilstrekkelig lesbar kvalitet kan det i verste fall vurderes som ikke levert.

Merk: Innleveringsfrist 12.mai 2017
Nye elever høsten 2017: Se frister gitt i utsendt brev.

Kommentar til skolerute 2017-18: 
Det er satt opp to påfølgende planleggingsdager 18.-19. september for både skole og fritidshjem. 
Dette er gjort da det er vurdert slik at avviklingen av sykkel-VM vil påvirke drift av skole/SFO i stor grad, spesielt disse to dagene.

 

For dokumenter i pdf: Acrobat Reader kan lastes ned HER.