Elevregistrering og skolebidrag

Velkommen til skoleåret 2017-18

Kjære foreldre og foresatte.
Informasjon, registreringsskjema og avtale om skolebidrag 2017-18 er kun tilgjengelig på nett i pdf-format. Papirutgave av registrerings- og bidragsskjema kan ved behov
hentes ved skolekontoret.

Avtale om betaling av skolepenger leveres årlig av alle husstander nye og gamle.

Registreringsskjema (1.2.) skal i år kun sendes inn for nye elever.
Dette skjemaet sendes ut pr brevpost til nye elever. Elever som er tilbudt skoleplass fra høsten 2017 kan forholde seg til de frister som er gitt i den utsendelsen.

Levering av registreringsskjema og/eller avtale om betaling
Alle aktuelle poster fylles ut, skjema signeres, skannes og legges ved i e-post til bergen@steinerskolen.no
Papirene kan eventuelt leveres direkte til skolekontoret, eller sendes med brevpost til:
Rudolf Steinerskolen i Bergen, Postboks 4 – Fantoft, 5899 Bergen.

Vennligst skriv tydelig i skjemaene. Bruk mørk penn og blokkbokstaver, spesielt gjelder dette for telefonnumre og e-postadresser.
Det viktig at det innsendte skjemaet er lesbart. Er ikke mottatt dokument av tilstrekkelig lesbar kvalitet kan det i verste fall vurderes som ikke levert.

Merk: Innleveringsfrist 12.mai 2017
Nye elever høsten 2017: Se frister gitt i utsendt brev.

Kommentar til skolerute 2017-18: 
Det er satt opp to påfølgende planleggingsdager 18.-19. september for både skole og fritidshjem. 
Dette er gjort da det er vurdert slik at avviklingen av sykkel-VM vil påvirke drift av skole/SFO i stor grad, spesielt disse to dagene.

Skoleskyss 2017-18

 • Lenke til Skyss.no > Informasjon om skoleskyss.
 • Søknad-om-taxi-2017-18 Søknad skrives ut for utfylling og signering, returneres til snarest, enten pr e-post til bergen@steinerskolen.no eller direkte til skolekontoret.
  OBS: Denne skal ikke sendes til Skyss. Det gjør vi på skolekontoret når søknaden er registrert av oss i Cert (HFKs nettside for administrering av skoleskyss).
  Skjema for taxisøknad 2017-18
 • Avstandsberegning via Hordaland Fylkesskommunes nettside.
  Kun denne godkjennes av Bergen Kommune. Google maps eller andre karttjenester kan vise andre avstander eller ruter, dette tar Bergen Kommune ikke hensyn til.
  > Lenke til avstandsberegningssystemet

 

For dokumenter i pdf: Acrobat Reader kan lastes ned HER.