Hopp til innhold

Elevregistrering og skolebidrag for skoleåret 2018-19

Avtale om betaling av skolepenger leveres årlig av alle husstander, nye som gamle.

4.mai 2018: Frist for innlevering av avtale om skolebetaling for elever som går videre fra inneværende skoleår til neste.

Ny elev ved skolen høsten 2018: Registreringsskjema skal kun sendes inn for elever som er nye ved skolen høsten 2018Dette skjemaet sendes ut pr brevpost til nye elever som har takket ja til tilbudt skoleplass fra høsten 2018. Egne innleveringsfrister kan forekomme. Dem dette gjelder får informasjon om dette pr brevpost.

Levering av registreringsskjema og avtale om betaling:
Alle aktuelle poster fylles ut og betalingsavtalen signeres før innlevering.
Skjema leveres inn direkte til skolekontoret, eller sendes med brevpost til:
Rudolf Steinerskolen i Bergen, Postboks 4 - Fantoft, 5899 Bergen.

Det har tidligere vært anledning til å sende inn betalingsavtale med epost.

Skolen jobber stadig med tilpasninger av interne rutiner, og i forbindelse med de kommende endringer rundt personvern  vil det ikke være anledning til å sende inn registreringsskjema og bidragspapirer med epost for skoleåret 2018-19.


For dokumenter i pdf: Acrobat Reader kan lastes ned HER.