Hopp til innhold

Barnetrinn

Barnetrinnet – Å lære gjennom hele seg


>>> Mer om klassetrinnene.
>>> Filmsnutt om barnetrinnet.

Vår pedagogikk er rettet mot læring gjennom alle sansene og allsidig utfoldelse for å utvikle hele mennesket. Vi har en egen anerkjent pedagogikk for å lære barna å lese, skrive og regne. Bevegelse, tegning, maling, sang, musikk, håndverk og praktisk arbeid er en integrert del av undervisningen.

Karde spinne veve_Fotor2

Undervisningen foregår i klasser der læreren følger klassen i flere år. Hver klasse har sitt eget klasserom. Dette skaper et trygt og godt læringsmiljø. Skoledagen følger en rytme med sang, resitasjon, bevegelse, fortelling og formidling av nytt lærestoff. Lærerens engasjerte fortelling er en viktig del av undervisningen. Så skal barna gjennom kunstneriske øvelser og med egne ord og tegninger gjenfortelle det de har lært, bl.a. i arbeidsboken sin.

Banner-IMG_7255.jpg

De første klassetrinnene har ukentlige turer til Langegården og Langeskogen.
Slik lærer de å bli glad i og å ta vare på dyrene og naturen.

IMG23881.jpg