Hopp til innhold

Uke 24
Hele uken
VG3 arbeider med skuespill.
11.06. 
8.klasse: Mandag var klassen på BergenFest ung.
15.06. 
VG3 skuespill - Skoleforestilling fredag.
17.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling søndag 18:00.

Uke 25
18.06. VG3 Skuespill - Skoleforestilling mandag 11:00.
18.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling mandag 19:00.
18.06. FAU - Generalforsamling. i Lyssalen mandag 18:00 Innkalling fra foreldrearbeidsutvalget er sendt til foresatte i egen epost.
20.06. VG3s feirer fullført videregående - Ettermiddag og kveld i Lyssalen.
20.06. Barnetrinn, vårens breakdancegrupper har en avslutning med oppvisning for familie og andre interesserte - Gymsalen, 15:00-16:30.
20.06. Barnetrinn,  elevkonsert for Eugenios elever - Eurytmirommet over skolekjøkkenet, 16:30-19:30.
21.06. 10.klasses markering etter 10-årig grunnskole - Ettermiddag og kveld i Lyssalen.
22.06. Siste skoledag - Felles samling i gymsalen klokken 10:00.

Småklassene:
Se egen informasjon fra klasselærer vedrørende oppmøte siste skoledag. Har dere barn med drosjeskyss må dere være så snill og informere både sjåfør og skolekontoret om eventuell endret henterutine! Bergen Taxi setter ikke opp henting til andre tider enn det som er ordinær hentetid, med mindre dere vil betale ordinær takst for drosjen.
Morgenfritids er åpen til vanlig tid - 07:30-08:45. Ettermiddagsfritid åpner når avslutningen er ferdig i gymsalen, og holder som vanlig åpent til 16:30.


Til ungdomstrinn, VGT og ansatte:
Er det noen som fremdeles har kantinegjeld? Vi ber alle det gjelder om gjøre opp sin skyld og gjeld i kantinen innen skoleslutt! Det er åpent for flere betalingsalternativer: Kontant til Richard - Trekke fra kantinekortet - VIPPS til kantinen.


Lørdag 9.mai deltok Steinerskolen på Prideparaden.
En liten delegasjon med elever, foresatte og ansatte representerte skolen på en forbildelig måte.

Foto: Solveig Weltzien


3. videregående er klar til å vise frem årets teaterstykke!


Teaterplakat VG3 juni 2018


Teatersirkus på Skjold!
Steinerskolen på Skjold skal ha et lite sirkus på skoleplass i siste skoleuke. Noen av våre klasser skal dit på torsdagens skoleforestilling. Det er i tillegg to forestillinger som er åpen for alle. Vi håper at mange kan komme. Dette er en stor happening som anbefales på det varmeste!

Torsdag 21.juni vises «The fisherman and his wife»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/the-fisherman-and-his-wife/

Lørdag 23.juni vises «Iron John»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/iron-john/

Billetter kan kjøpes i døren, fra en time før forestilling, eller her:


Elev søker rom
Det kommer en elev fra Stavanger som skal starte i VG2 til høsten. Hun  trenger hybel/rom i bofelleskap. Har du noe ledig eller kjenner til noe? Vennligst kontakt Vera på tlf. 481 90 669, eller send henne en  epost her:. Tusen takk!


Innkalling til Generalforsamling i Foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 18. Juni 2018, kl 18:00 i Lyssalen.

 Program:
Et pedagogisk innlegg om foreldre-skole samarbeid ved Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolens foreldreforbund, www.foreldre.no

Saksliste Generalforsamling

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 2. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet – antall stemmeberettigete.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding tillitsgruppen 2018
 5. Årsmelding FAU H2017-V2018
 6. Revidert regnskap 2017
 7. Årshjul 2018/19
 8. Budsjett 2018/19
 9. Behandling reviderte vedtekter Foreldrerådet / FAU / Valgkomite
 10. Valg
 11. Stiftelsesdokument Foreldrerådet Rudolf Steinerskolen Paradis, Bergen

Saker  som  ønskes  tatt  opp  på  generalforsamlingen  må  meldes  FAU   fausteinerskolenparadis@gmail.com innen  12.  Juni 2018. 

(Se mer informasjon i egen epost sendt til foresatte fradag 08.06.)

På vegne av FAU og Trudi Totland,
Laura og Mette


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 6.klasse 18. juni 17:00-18:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 24 -

Uke 23
02.-09.06. 10.klasse var på jorbrukstur - Se bilder lenger nede.
04.-11.06
 VG2 er på botanikktur med Heike og Elisabeth I.
04.-08.06. 4.klasse var på fisketur til Lygrepollen.
09.06. Lørdag deltar skolen i Prideparaden.

Uke 24
Hele uken
VG3 arbeider med skuespill.
11.06. 
8.klasse: Mandag drar klassen til BergenFest ung etter hovedfag, skoledagen avsluttes i byen.
15.06. 
VG3 skuespill - Skoleforestilling fredag 11:50.
17.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling søndag 18:00.

Uke 25
18.06. VG3 Skuespill - Skoleforestilling mandag 11:50.
18.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling mandag 19:00.
18.06. FAU - Generalforsamling. i Lyssalen mandag 18:00 Innkalling fra foreldrearbeidsutvalget er sendt til foresatte i egen epost.


I år vil Steinerskolen delta på Prideparaden og håper at mange elever, lærere og foreldre vil være med!
Oppmøte kl. 12.00 – 12.30 ved skur 7 på Bradbenken.
Vi går samlet under Steinerskolens fane.
Etter paraden er det mye som skjer i Byparken, se mer her: PridePark


3. videregående øver iherdig på skuespillet "Den innbilt syke" av den franske komedieforfatteren Molière. 
Foto: Alf E. A.


Teatersirkus på Skjold!
Steinerskolen på Skjold skal ha et lite sirkus på skoleplass i siste skoleuke. Noen av våre klasser skal dit på torsdagens skoleforestilling. Det er i tillegg to forestillinger som er åpen for alle. Vi håper at mange kan komme. Dette er en stor happening som anbefales på det varmeste!

Torsdag 21.juni vises «The fisherman and his wife»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/the-fisherman-and-his-wife/

Lørdag 23.juni vises «Iron John»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/iron-john/

Billetter kan kjøpes i døren, fra en time før forestilling, eller her:


Elev søker rom
Det kommer en elev fra Stavanger som skal starte i VG2 til høsten. Hun  trenger hybel/rom i bofelleskap. Har du noe ledig eller kjenner til noe? Vennligst kontakt Vera på tlf. 481 90 669, eller send henne en  epost her:. Tusen takk!


10.klasse - Jordbrukstur. Foto: Turid B. J.

 


Innkalling  til  Generalforsamling  i  Foreldrerådet  ved  Rudolf  Steinerskolen  i  Bergen, 18. Juni 2018 kl 18:00 i Lyssalen 

 Program:
Et pedagogisk innlegg om foreldre-skole samarbeid ved Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolens foreldreforbund, www.foreldre.no

Saksliste Generalforsamling

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 2. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet – antall stemmeberettigete.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding tillitsgruppen 2018
 5. Årsmelding FAU H2017-V2018
 6. Revidert regnskap 2017
 7. Årshjul 2018/19
 8. Budsjett 2018/19
 9. Behandling reviderte vedtekter Foreldrerådet / FAU / Valgkomite
 10. Valg
 11. Stiftelsesdokument Foreldrerådet Rudolf Steinerskolen Paradis, Bergen

Saker  som  ønskes  tatt  opp  på  generalforsamlingen  må  meldes  FAU   fausteinerskolenparadis@gmail.com innen  12.  Juni 2018. 

(Se mer informasjon i egen epost sendt til foresatte fradag 08.06.)

På vegne av FAU og Trudi Totland,
Laura og Mette


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • Neste års 1.klasse - Torsdag 14.06. klokken 18:00-19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 23 - Toppbilde: Hylleblomster fra skolehagen Foto: Tone B.

Uke 23
02.-09.06. 10.klasse: Jordbrukstur med Stine, Richard, Christine E, Njål og Turid BJ.
04.-11.06
 VG2: botanikktur med Heike og Elisabeth I.
04.-08.06. 4.klasse: fisketur til Lygrepollen med Anita, Kristine og Trond. Klassen er da todelt slik at en gruppe drar første del av uken og den andre gruppen i slutten av uken.
09.06. Lørdag deltar skolen i Prideparaden.


I år vil Steinerskolen delta på Prideparaden og håper at mange elever, lærere og foreldre vil være med!
Oppmøte kl. 12.00 – 12.30 ved skur 7 på Bradbenken.
Vi går samlet under Steinerskolens fane.
Etter paraden er det mye som skjer i Byparken, se mer her: PridePark


Teatersirkus på Skjold!
Steinerskolen på Skjold skal ha et lite sirkus på skoleplass i siste skoleuke. Noen av våre klasser skal dit på torsdagens skoleforestilling. Det er i tillegg to forestillinger som er åpen for alle. Vi håper at mange kan komme. Dette er en stor happening som anbefales på det varmeste!

Torsdag 21.juni vises «The fisherman and his wife»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/the-fisherman-and-his-wife/

Lørdag 23.juni vises «Iron John»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/iron-john/

Billetter kan kjøpes i døren, fra en time før forestilling, eller her:


Nyhetsbrev til alle foreldre:

Oslokurset:
Har dere foreldre hørt om Oslokursene? Vet dere at disse årlige kursene er en viktig kurs og oppdateringsmulighet for lærere som foregår hver sommer? Vet dere om deres skole har tradisjon for å sende mange lærere på dette kurset? Kanskje FAU kan bidra til at flere lærere reiser på kurs? Les mer om årets kurs her:

https://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/oslo-kursene/

Foreldrerollen og barnas digitale virkelighet:
I april ble det årlige foreldremøtet for europeiske steinerskoleforeldre arrangert. Se http://enswap.org/conferences/2018-bologna/ for mer informasjon. Tema for årets møte var digital virkelighet i steinerskolene. Tema angår og opptar steinerskoleforeldre sterkt, og Sff vil ha fokus på dette i tiden fremover. Her finner du noen lenker til interessant lesestoff på engelsk knyttet til foreldrenes og skolens oppgave med å hjelpe barna i den digitale tidsalder (vi jobber med å produsere kurs og godt materiell på norsk):

Godt psykososialt miljø i skolen:
Foreldreforbundet jobber kontinuerlig med bygging av godt, psykososialt miljø i skolen. Ønsker dere kurs eller foredrag på foreldremøter med fokus på foreldrenes betydning i dette arbeidet er det bare å ta kontakt med undertegnende.

Har du spørsmål knyttet til foreldrerollen i steinerskolen, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Hilde Lengali
Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund
971 32 313
hilde@foreldrene.no
www.foreldrene.no

 


På jakt etter bosted?

Ett soverom:
Hei, jeg leier ut en 2 roms leilighet i villa på Paradis, nyere bad, kjøkken litt eldre, alle hvitevarer inkludert vask, tørk, oppvaskmaskin. Utgang i hagen, solrikt, egen parkering. husleie mellom 7500 og 8500. kan passe for én person eller par. Send melding om dette er interessant for noen. Hilsen Jutta Morgenstern, steinerskolemor, mobil 93026130

To soverom:
Fra 1.juli er det ledig en 3-roms hageleilighet på Paradishøgda 6.
Ta kontakt med Magne Skrede på mobil 95808898 for mer informasjon.


FAU informerer:
Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.

Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 2.klasse - Onsdag 06.06. klokken 18:00-20:00
 • Neste års 1.klasse - Torsdag 14.06. klokken 18:00-19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 22 - Toppbilde: 8.klasse overnattet i Bekkjarvik natt til fredag, der var været like fint som her. Solnedgangen ble foreviget av Trond G.

 

Uke 22
30.05.-01.06. 
8.klasse sykkeltur med Bård, Trond og Ronny.
02.-09.06. 10.klasse jordbrukstur med Stine, Richard, Christine E, Njål og Turid BJ.

Uke 23
04.-11.06 VG2 botanikktur med Heike og Elisabeth I.
04.-08.06. 4.klasse fisketur til Lygrepollen med Anita, Kristine og Trond. Klassen er da todelt slik at en gruppe drar første del av uken og den andre gruppen i slutten av uken.
09.06. Lørdag deltar skolen i Prideparaden.


I år vil Steinerskolen delta på Prideparaden og håper at mange elever, lærere og foreldre vil være med! Oppmøte kl. 12.00 – 12.30 ved skur 7 på Bradbenken. Vi går samlet under Steinerskolens fane. Etter paraden er det mye som skjer i Byparken, se mer her: PridePark


4.klasse øver på kast med fiskestang, det er greit å kunne før fisketuren 🙂


Elevarbeider fra smien:


Nyhetsbrev til alle foreldre:

Oslokurset:
Har dere foreldre hørt om Oslokursene? Vet dere at disse årlige kursene er en viktig kurs og oppdateringsmulighet for lærere som foregår hver sommer? Vet dere om deres skole har tradisjon for å sende mange lærere på dette kurset? Kanskje FAU kan bidra til at flere lærere reiser på kurs? Les mer om årets kurs her:

https://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/oslo-kursene/

Foreldrerollen og barnas digitale virkelighet:
I april ble det årlige foreldremøtet for europeiske steinerskoleforeldre arrangert. Se http://enswap.org/conferences/2018-bologna/ for mer informasjon. Tema for årets møte var digital virkelighet i steinerskolene. Tema angår og opptar steinerskoleforeldre sterkt, og Sff vil ha fokus på dette i tiden fremover. Her finner du noen lenker til interessant lesestoff på engelsk knyttet til foreldrenes og skolens oppgave med å hjelpe barna i den digitale tidsalder (vi jobber med å produsere kurs og godt materiell på norsk):

Godt psykososialt miljø i skolen:
Foreldreforbundet jobber kontinuerlig med bygging av godt, psykososialt miljø i skolen. Ønsker dere kurs eller foredrag på foreldremøter med fokus på foreldrenes betydning i dette arbeidet er det bare å ta kontakt med undertegnende.

Har du spørsmål knyttet til foreldrerollen i steinerskolen, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Hilde Lengali
Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund
971 32 313
hilde@foreldrene.no
www.foreldrene.no


På jakt etter bosted?

Ett soverom:
Hei, jeg leier ut en 2 roms leilighet i villa på Paradis, nyere bad, kjøkken litt eldre, alle hvitevarer inkludert vask, tørk, oppvaskmaskin. Utgang i hagen, solrikt, egen parkering. husleie mellom 7500 og 8500. kan passe for én person eller par. Send melding om dette er interessant for noen. Hilsen Jutta Morgenstern, steinerskolemor, mobil 93026130

To soverom:
Fra 1.juli er det ledig en 3-roms hageleilighet på Paradishøgda 6.
Ta kontakt med Magne Skrede på mobil 95808898 for mer informasjon.


FAU informerer:
Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.

Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 2.klasse - Onsdag 06.06. klokken 18:00-20:00
 • Neste års 1.klasse - Torsdag 14.06. klokken 18:00-19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 28. mai
 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 21 - Toppbilde: Hardtrening med stang før årets fisketur!

 

Uke 20
16.05.
Månedstime – Elever og ansatte samles i Lyssalen for å feire våren og blomstertiden.
17.05. Vi markerer som vanlig 17.mai med deltagelse i FLAGGTOGET I SENTRUM.

Det er oppmøte senest klokken 10:00 på Edvard Griegs plass.
Vi skal gå rett bak Mjølkeråen 
Skolemusikklag, og alle må være ferdig oppstilt og klar til avmarsj klokken 10:10.
Se etter skolens fane med løvetann!
Husk at vi markerer skolen vår som alltid med selvlagde blomsterkranser, flagg og sang! I toget går vi fire i bredden, skolebarn først og foreldre/barnevogner bakerst.
Vi synger og vifter med flagg og sørger for å være et fargerikt innslag i toget!
Flaggtoget avsluttes ved Koengen ca. kl. 12:30.
Se mer informasjon lenger nede.

17.05. Vi fortsetter feiringen av 17.mai og 4.klasse ønsker alle hjertelig velkommen til arrangement på skolen fra klokken 17 til 19.

Program for dagen:

 • Velkommen.
 • Sanginnslag ved 4.klasse.
 • Ord for dagen ved elev fra ungdomstrinnet.
 • Kaféen åpner og lekene starter.
 • Loddtrekning, allsang og avslutning.

18.05. Planleggingsdag - Skole og fritidshjem er stengt.

Uke 21
21.05.
2.pinsedag - Skole og fritidshjem er stengt.


Dette er en vennlig påminnelse vedrørende innlevering av betalingsavtale for 2018-19: Frist for innlevering var 4.mai.17.mai – Flaggtoget:

Retningslinjer for deltakelse i 17. mai-prosesjonene i Bergen

1          Innledning
I Bergen har prosesjoner (eller tog/opptog) i forbindelse med grunnlovsdagen svært lange tradisjoner. 17. mai-komitéen i Bergen har organisert prosesjonene til feiring av nasjonaldagen siden 1847.
Prosesjonene skal være stilige, tradisjonsrike og underholdende for publikum langs ruten. Alle som deltar i prosesjonene er forpliktet til å bidra til at prosesjonene blir interessante å se på. Dette kan være gjennom sang, spilling på instrumenter, uniformering eller særlige kostymer, flaggborg, underholdningsinnslag eller andre former for oppvisning.

2          Deltakelse og påmelding
I prosesjonene kan man kun delta som representanter for en organisasjon/forening, et forbund/lag, en offentlig etat/myndighet eller en skole/utdanningsinstitusjon eller lignende. Man må ha en tilknytning til organisasjonen som medlem/tillitsvalgt/ansatt/elev eller lignende for å kunne delta i prosesjonene. Privatpersoner som sådan kan altså ikke delta i prosesjonene (med unntak for Morgenprosesjonen, se under).
Det er krav om påmelding for deltakelse i Hovedprosesjonen og Flaggtoget. En representant for hver organisasjon/forening/etat registrerer vedkommende organisasjon på www.17-mai.no, slik at organisasjonens deltakelse kommer inn i programmet og planleggingen. I tillegg vil det gi 17. mai-komitéen enkontaktperson å forholde seg til, slik at man kan sende ut viktig informasjon om 17. mai og prosesjonene. En forening eller organisasjon kan maksimalt stille med 150 deltakere.

3          Formasjon – 4 personer i bredden
I prosesjonene marsjerer man 4 personer i bredden. Deltakelse i prosesjonene er ikke en spasertur gjennom byens gater, men en deltakelse i et organisert opptog. Av hensyn til hvordan publikum oppfatter prosesjonene og av hensyn til sikkerheten (motgående prosesjoner med lastebiler etc.) er det svært viktig at man følger bredden med 4 personer på hver rekke.
Unødvendige stopp, f. eks. for å hilse på kjente langs ruten, eller underholdningsinnslag som krever at prosesjonen stopper opp, tillates ikke. Dette skaper luker som forplanter seg gjennom hele prosesjonen.

4          Særlig om Flaggtoget
Flaggtoget er et tog for barn og ungdom. Vi ber voksne respektere dette, noen få voksne kan følge hver enkelt skoleklasse, men vi oppfordrer til å begrense antallet voksne i Flaggtoget mest mulig. Dette er av hensyn til barna selv, som ser lite og får lite ut av prosesjonene dersom de skal gå bak og blant voksne i Flaggtoget.

5          Flagg mv.
Alle som går i prosesjonene bør ha flagg og 17. mai-sløyfe, med mindre uniform/instrumenter eller lignende gjør det unaturlig. Flagg for andre nasjoner kan fritt benyttes, så lenge dette ikke gjøres som en politisk markering eller demonstrering (se punkt 7 under).

6          Premiering
En jury vurderer alle innslag i prosesjonene. Det kan deles ut i alt 4 plaketter:

 • Stiligste innslag i Hovedprosesjonen
 • Stiligste innslag i Flaggtoget
 • Morsomste innslag i Hovedprosesjonen
 • Mest arbeidskrevende innslag i Flaggtoget

Plakettene utdeles fra Vikingskipet på Festplassen like før fyrverkeriet skytes opp kl. 23.00.
Informasjonen er hentet fra nettsiden til 17.maikomitéen i BergenFAU informerer:
Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.
Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • VG2 -Tirsdag 15.05. klokken 18:00
 • 2.klasse - Onsdag 02.06. klokken 18:00-20:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 28. mai
 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 19 - Toppbildet: Vårstemning på skoleplassen

 

 

 

Uke 18
04.05. I dag er det frist for innlevering av betalingsavtalen 2018-19.
Det er anledning til å levere til skolens postkasse i løpet av helgen. Postkassen henger like utenfor døren inn til administrasjonen.
05.05. Lørdag er det VÅRDUGNAD på skolen, fra klokken 10 til klokken 15.

Uke 19
07.05. Ungdomstrinnet: Mobilhotell åpnes for 8.-10.klasse.
10.05. Kristi Himmelfartsdag - Skole og fritidshjem er stengt.
11.05. Planleggingsdag - Skole og fritidshjem er stengt.
09.-11.05 VGT-elevene inviteres med på en siste skitur, før våren tar snøen på fjellet. Se melding fra Trond Grung lenger nede.


BIR oppfordret til vårdugnad 

Torsdag 4.mai tok elevene i grunnskolen en grundig rydderunde i skolens nærområde.

1.klasse rydder i bedet utenfor skolekontoret.
Ved badeplassen på "Kongen" fant 7.klasse mye rart.
Dagens fangst bæres tilbake til skolen.
Alle sekkene med boss blir hentet av BIR neste uke.

Nå har elevene vært riktig så flinke med sin innsats for nærmiljøet, vi håper derfor foreldrene følger opp og kommer i hopetall til lørdagens vårdugnad!

Dugnad lørdag 5. mai klokken 10-15 
Kjære foreldre og medarbeidere, dere er alle velkommen til felles arbeidsinnsats! Det blir rydding, vedlikehold og hagearbeid på skoleområdet foran kommende høytider. Vi starter opp klokken 10 og holder på til vi er ferdig, eller senest klokken 15.

Dugnadskafé
Elever fra VG2 holder åpen kafé midt i økten, der vil de selge mat og drikke til sultne dugnadsarbeidere.

Rydding i gjenglemtkassen
Gjenglemt tøy som er levert inn til skolekontoret legges frem til gjennomsyn under dugnaden. Sjekk om du finner noe du har glemt at du hadde! Sted: Den grønne sofaen i gangen mellom skolekjøkkenet og lærerværelset.

Velkommen, alle som én!


Ungdomstrinnet - Oppbevaring av mobiltelefoner i skoletiden.
Fra og med mandag morgen innføres det en ordning med oppbevaring av mobiltelefoner i skoletiden. Dette har til nå kun vært praktisert på videregående trinn. Det er laget skuffer til mobiltelefonene i låsbare skap i klasserommene til 8., 9. og 10.klasse. Elevene leverer mobiltelefonen inn ved skolestart og får dem tilbake når siste time er ferdig.

Det vises forøvrig til det generelle ordensreglene for 6.-10.klasse, punkt 6: «Mobiltelefon og andre elektroniske innretninger som ikke hører til i undervisningen, skal være avslått og verken brukes, sees eller høres på skolens område fra du kommer om morgenen til kl. 16.00» […] «Ved brudd på regel nr. 6 vil det aktuelle apparatet bli konfiskert og oppbevart hos lærer eller på skolekontoret ut skoledagen. Ved gjentatte brudd vil ytterligere konsekvenser bli drøftet med foreldrene.»

Lenke til grunnskolens ordensregler:


4.klasse
17.mai nærmer seg og forside til årets program skal velges. På lærerværelset ligger alle bidragene fra 4.klassingene. Det er ikke en lett oppgave for lærerne å velge hvilken tegning som skal brukes,se bare her:

Blir en av disse tegningene å finne igjen på årets 17.mai-program?

Videregående trinn - Invitasjon til skitur med Trond 9.-11.mai.

Hei kjære elever på videregående trinn!
I fjor vår hadde endel av dere en flott vårtur på ski. Vi ønsker å videreføre denne turen:

Onsdag 9.mai klokken 12:56 drar vi med tog fra Bergen til Upsete, derfra går vi på ski 2-3 timer til Kaldevasshytta. Torsdag er målet fjellet Vassfjøro, med en fantastisk utsikt over Ulvik og Hardanger.  Alt avhenger selvsagt av vær og føre, men vi satser på fine turer, gode måltider og sosialt samvær. Retur fredag, med ankomst Bergen klokken 15:30.
Nå er ikke dette en ordinær tur i regi av skolen, så overnatting og mat må dekkes av deltakerne. For de av dere som ikke har ungdomskort vil skolen dekke togbilletten tur-retur. Overnatting kr 130,- og mat kr 75,- pr person pr dag.
Hjertelig velkommen! Hilsen Trond.Halvmarathon - Stafett.
Lørdag 28.april var 10 ivrige medarbeidere ute og løp stafett. En minst like ivrig heiagjeng fulgte imponert med fra sidelinjen. Målet var å tangere tiden fra i fjor. Og dét klarte vi!

Her løper musikklærer Johannes i mål på Bryggen, total tid for laget: 1:51:02.
Laget minus 1, lettet og lykkelig etter en hederlig innsats!

Bergen Guttekor, Bergen Pikekor og aspiranter inviterer til VÅRKONSERT i Storetveit Kirke - Søndag 6.mai klokken 18:00. Voksne kr 100,- /Barn gratis.FAU informerer:

Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.

Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Anbefalte lenker:

Fra en engasjert lærer i Kristiansand kommer denne oppfordringen:

Konsept: bærekraftig bursdag!
Det går ut på å gi/få brukte ting i gaver til ditt barns bursdag enkelt og greit! Foreldre opplever å få mye unyttige ting og leker til barnebursdager. Bærekraftig bursdag handler om å gi brukte ting til hverandre. Det kan være en brukt bok eller votter som et eldre barn ikke trenger mer. Det burde ikke være skamfullt å få eller gi slike gaver. En bør heller være stolt over miljøbevisstheten en frembringer i barna. Vi som foreldre bør trekke lasset for våre barns fremtid sammen. Derfor slår jeg i bordet for bærekraftig bursdag!   Hilsen Åse Mari Solbakk (Innlegget er forkortet. red.anm.)


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • Ingen meldt

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 28. mai
 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 18 - Toppbildet: Her øves det til lørdagens dugnad!

 

Uke 17
27.04.
 Fredag avslutter VG3 skoledagen med en tur til Bergen Kunsthall.
28.04. Lørdag er det løpsfest i Bergen og skolen stiller med et blandet lærerlag i stafetten.

Uke 18
01.05.
Tirsdag 1.mai - Skole og fritids stengt.
04.05. Fredag er det frist for innlevering av betalingsavtalen 2018-19. Papirene ble sendt hjem med elevene forrige fredag. Finner dere ikke papirene? Da kan dere få nye hos Thora på skolekontoret. Ferdig utfylt betalingsavtale kan returneres til skolen i konvolutten de ble levert ut i.

Uke 19
10.05.
Kr. Himmelfartsdag - Skole og fritids stengt.
11.05. Planleggingsdag - Skole og fritids stengt.
09.-11.05 VGT-elevene inviteres med på en siste skitur, før våren tar sneen på fjellet. Se melding fra Trond Grung lenger nede.


Sølvsmien
Her lager elever fra videregående trinn sølvsmykker, samt noen øvingsoppgaver i messing og kobber.

 


VG3 - Klassetur til Kroatia
Vi reiste til Kroatia 10.-17. april. Vi hadde to dager på Lopud, der var vi omtrent de eneste besøkende på øyen, siden vi var der før "sesongen". Vi fikk oppleve beboere som vasket, bygget og var i stor aktivitet med å forberede seg til sommerens turister.  På øyen tegnet vi, gikk tur og badet.

Resten av tiden var vi i gamlebyen Dubrovnik.  Både på Lopud og i Dubrovnik bodde vi i et hus med flere leiligheter. Vi handlet mat og spiste frokost sammen hver dag i den av leiligheten som hadde størst kjøkken. Det var daglig program, med tur og foredrag, enten av elev eller lærer. Det var svært opplevelsesrikt; med annerledes mat, fremmed språk, mye praktfull arkitektur, flott natur, og møte med en annen kultur. Elevene fikk også fri for å oppdage ting på egenhånd.  Vedlagt er noen sider fra elevenes reisejournaler.

Stor takk til Hjertesonen og alle som kjøpte boller hele året for at elevene klarte å spare nok penger til en flott reise!                        - Klasselærer, Allegra Brunborg

Innblikk i noen av elevenes reisenotater:
Kom mai, du skjønne milde...

Russetid!!!

Skitur med Trond 9.-11.mai.
Hei kjære elever på videregående trinn!
I fjor vår hadde endel av dere en flott vårtur på ski. Vi ønsker å videreføre denne turen:

Onsdag 9.mai klokken 12:56 drar vi med tog fra Bergen til Upsete, derfra går vi på ski 2-3 timer til Kaldevasshytta. Torsdag er målet fjellet Vassfjøro, med en fantastisk utsikt over Ulvik og Hardanger.  Alt avhenger selvsagt av vær og føre, men vi satser på fine turer, gode måltider og sosialt samvær. Retur fredag, med ankomst Bergen klokken 15:30.
Nå er ikke dette en ordinær tur i regi av skolen, så overnatting og mat må dekkes av deltakerne. For de av dere som ikke har ungdomskort vil skolen dekke togbilletten tur-retur. Overnatting kr 130,- og mat kr 75,- pr person pr dag.
Hjertelig velkommen! Hilsen Trond.


FAU informerer:
Generalforsamling avholdes 18. juni 2018.

Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.

Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:
Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Sommerleir i England 5.-12.august!
Er du mellom 14 og 18 år kan kanskje dette være noe for deg:
Summer School Creative Camp 2018. - South Devon Steiner School.
www.southdevonsteinerschool.org

 

Our Summer Language School is created for international Steiner/Waldorf students from 14 to 18 (for Classes 8–12 students). None-Steiner students are also welcome to apply. All ages are usually represented. Our Summer Language School follows the slogan “Don’t just learn English - live it!”. The programme features a 3-week course for international students only and a 1-week practical camp offered to international students as well as native English speakers, designed to help students 'live what they learn'.
This is a great and fun opportunity for international students to develop their English language skills and build confidence! During our Creative Camp, students can choose to join an English Language Learning Workshop, a Drama Workshop or a Craft Workshop. English native speakers are welcome to join our Drama and Craft workshops during the Creative Summer Camp 2018, gain a fabulous summerexperience and make many international friends.
"South Devon Steiner School successfully fosters a strong sense of self-worth alongside understanding and sensitivity for the natural world and humankind"


Anbefalte lenker:


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 5.klasse: Onsdag 02.05. klokken 19:15

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 02. mai
 • 28. mai
 • 18. juni 2018 kl. 18-19: Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 17 - Toppbildet: Lørdag 28.april er det løpefest i byen - Skolens lærere stiller med lag til stafetten! Kommer dere og heier?

 

Uke 16
18.04.
 VG3 er tilbake fra klasseturen.
20.04. Foreldrebetaling 2018-19: VIKTIG INFORMASJON ER SENDT HJEM MED ELEVENE I DAG!
Informasjon og diverse skjema sendes ut til alle husstandene fredag 20. april. Vi leverer dette som ranselpost til elevene.  Har familien flere elever på skolen? Da er det yngstemann som får med seg konvolutten.

Uke 17
28.04.
Stafett. Lærerne stiller med ett lag til stafetten under Bergen City Marathon, lørdag 28.april.

Uke 18
04.05.
Frist for innlevering av avtale om foreldrebetaling 2018-19.
05.05. VÅRDUGNAD PÅ SKOLENS OMRÅDE Lørdag 5. mai kl. 10 - 15.
Alle foresatte og medarbeidere er velkommen til dugnad, det blir enkle oppgaver som alle kan utføre. Kafé blir det også. Flott hvis du har anledning til å bli med en time eller fem på rydding, raking, luking og vedlikehold.
Mer informasjon kommer!
05.05. Lørdag 5.mai er det også vårmarked på Seljefløyten, Steinerbarnehagen i Rieber Mohnsvei 7.


VÅRDUGNAD 5.mai.
Her er et par inspirasjonsbilder fra tidligere års dugnader:


Lamming på Langegården
Som nevnt forrige uke får 2.klasse hilse på de nyfødte lammene når de besøker Langegården. Denne uken fikk de til og med se selve lammingen! Det var nok en spennende opplevelse!

Her kommer "Flekken" til verden:

Her er "Flekken" sammen med tvillingen sin,  "Lakris":


Vårmarked i Seljefløyten steinerbarnehage

Lørdag 5.mai fra klokken 11:00
* Kafeer med deilig mat og drikke
* Salgsboder med fine gaver
* Loddsalg med gøye gevinster for både små og store
* Ansiktsmaling
* Potetløp
* Barkebåter i dammen
* Popcornmaskin
I tillegg gjentar vi suksessen fra 2016 og 2017: Konsert med De Musikalske Fedrene!


FAU informerer:

Generalforsamlingen 2. Mai 2018 utsettes, og erstattes av ordinært FAU-møte samme dag kl. 18.30

Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.

Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Anbefalte lenker:


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 5.klasse: Onsdag 02.05. klokken 19:15

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 02.mai
 • 28. mai
 • 18.  juni 2018 kl. 18-19: Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 16 - Toppbildet: Så er det på 'an igjen!
Avtale om foreldrebetaling og søknadsskjema til fritids 2018-19 er nå sendt ut. Begge har innleveringsfrist 4. mai.

 

Uke 15
10.-17.04. 
VG3 er på klassetur til Kroatia, sammen med lærerne Allegra, Heike og Mari, samt Hartwig H.

Uke 16
18.04.
VG3 er tilbake fra klasseturen.
20.04. Foreldrebetaling 2018-19: Informasjon og diverse skjema sendes ut til alle husstandene fredag 20. april. Vi leverer dette som ranselpost til elevene.  Har familien flere elever  på skolen? Da er det yngstemann som får med seg konvolutten.


Torsdag kom denne rapporten fra Allegra, klasselærer for VG3.
"Her er vi på ferje med Lopud i bakgrunnen. Ankommer Dubrovnik i aften. Elevene er eksemplariske.... Vi har det godt!"
Allegra


Vi har da det godt her hjemme også, når våren er her så brått og varm!
Denne uken har vært preget av det, med hyppige utetimer!

5.klassingene flyttet håndarbeidstimen ut, og fikk selskap av elever fra VG2

 

Korssting i vårsolen

På Langegården er lammingen i gang, noe elevene i 2.klasse får se resultatene av på sine faste mandagsbesøk.

2 søte Langegårdslam

 

Bonden Erik forteller om lammene

 


FAU informerer:

Kjære foreldre! Det nærmer seg årets generalforsamling i FAU (onsdag 2. mai) og vi håper skolens foreldre stiller. Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Anbefalte lenker:


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 5.klasse: Onsdag 02.05. klokken 19:15

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 16. april
 • 02. mai 2018 kl. 18-19: Generalforsamling
 • 28. mai
 • (18. juni?)

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 15 - Toppbildet: Vinterbiene er endelig ferdig med ventingen og er nå ute og strekker på vingene.

Uke 14
03.04.
Første skoledag etter påske hadde vi en liten morgensamling i Lyssalen.
Hele skolen deltok, vi sang "Påskemorgen" og "No livnar det i lundar". Alle klassene fikk med seg påskeliljer til klasserommene.

06.04. VG3 avslutter sin arkitekturperiode med et besøk på arkitektkontoret HLM arkitektur as. Her får elevene se og høre hvordan arkitekter arbeider i vår tid. HLM har blant annet tegnet Høyskolen i Bergen, på Kronstad.
VG1 avslutter fredagen med et besøk til KODE 4 og utstillingen Per Barclay.Oljerom.

Uke 15
10.-17.04.
VG3 drar på klassetur til Kroatia, sammen med lærerne Allegra, Heike og Mari.

Uke 16
18.04. VG3 er tilbake fra klasseturen.


Fra undervisningen
8-klasse: I sløyden driver 8. Klasse og ferdigstiller krakkene sine. Resultatene blir riktig så imponerende!


Anbefalte lenker:


Fredag 6/4 og lørdag 7/4, kan du ta turen til Cornerteateret på Møhlenpris. Da skal nemlig Spytt i Panne Teater (SiPT) sette opp stykket Quotes.
Billetter kan kjøpes både ved forestillingene og også på Ticketmaster.no.


Dear friends,

The registration for "Becoming human - questions for co-creating the future"
is now open!  Come and join us in Dornach, July 14-18, for the Youth Section's International Summer Conference and spread the word about it.

In our time we see ourselves faced by many/diverse/numerous challenges on the individual, social and global level. Yet, these appeal us to enlarge our creativity, form friendships and develop ourselves towards free and loving human beings. How can we arise at the potential that each of us bears within ourselves?

We are ever searching for connection, but what is the meaning of connection in a world with social conflicts, intercultural relationships and influenced by social media and virtual reality? How can we overcome our differences to shape a healthy future together? What is being asked from us, as a generation? What does it actually mean, to be(come) human?

We want to invite you to join us to explore and discuss these personal, social and global questions together through lectures, workshops, conversations, artistic activities and performances: you are warmly welcome at the Summer Youth Conference! Let’s find steps together, towards our envisioned future!
The Summer Conference is organized by Youth Section participants from all around the world. It will take place from the 14th till the 18th of July at the Goetheanum in Dornach, Switzerland.

If you aren't registered yet, now is the time to do it!
Click
here to find out more about the conference!
We very much hope to see you here in July!
Questions? Email us at 
mail@youthsection.org

Until then, best wishes,
The Youth Section at the Goetheanum


Kjøring i skolens nærområde:

 • VIS HENSYN!
 • Unngå kjøring helt frem til skoleplassen.
 • Slipp av elevene av på flaten ved Storetveit Skole, i busslommene oppe i Storetveitveien eller nede ved parkeringsplassen like i starten av Rieber Mohns veg.
 • Ikke gå fra bilen i naboers inn- og oppkjørsler!
 • Er det helt nødvendig å forlate bilen? Parker da der det vanligvis er en parkeringsplass.
 • La bilen stå! -  Lær barna å bruke buss og bane!

Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 1.klasse: Torsdag 12.04. klokken 17:45
 • 3.klasse: Onsdag- 11.04. klokken 19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 16. april
 • 02. mai 2018 kl. 18-19: Generalforsamling
 • 28. mai
 • (18. juni?)

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett:
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er vanligvis på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Uke 15: Lilly kommer mandag 9.4., siden hun ikke var her torsdag 8.4.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 14 - Toppbildet: Fra morgensamlingen tirsdag.