Hopp til innhold

Årshjul

Faste, årlige hendelser:
August
: Skolestart.
September: Mikaeli.
Oktober: Høstferie.
November: St. Martin/Lanternefest,  Julemarked.
Desember: Lucia, Advent, Julespill.
Januar: Nyttår, Hellige tre kongers dag, Juletrefest.
Februar: Karneval, Vinterferie.
Mars: Årsoppgave - innlevering og fremføringPåske.
April: Solfest.
Mai: 1.Mai, Kr. Himmelfartsdag, 17. Mai, Pinse.
Juni: Avslutning av skoleåret.
Juli: Sommerferie.

Lenke til > Skolehelsetjenesten - Program Skoleår 2018-19