Hopp til innhold

Årshjul


August: Skolestart

September: Mikaeli

Oktober: Høstferie

November: St. Martin/Lanternefest,  Julemarked

Desember: Lucia, Advent, Julespill

Januar: Nyttår, Hellige tre kongers dag, Juletrefest

Februar: Karneval, Vinterferie

Mars: Årsoppgave - innlevering og fremføringPåske

April: Solfest

Mai: 1.Mai, Kr. Himmelfartsdag, 17. Mai, Pinse

Juni: Sommerferie