Hopp til innhold

Fredagsposten 21.09.18

SEPTEMBER

22.-30.09. "Steineruka" (Oslo) - En festivaluke for kunst, pedagogikk, vitenskap og landbruk som foregår i slutten av september. Festivalen ønsker å bidra til samtaler og debatt i det offentlige rom rundt aktuelle tema. Se mer her: Steineruka 2018

24.09. 1.kl, 6.kl, 8.kl, 10.kl, VG1 og VG2 - Fotografering til klassebilder og årbok.

24.-29.09. VG2 på brétur, de drar straks de er ferdig med fotograferingen.

25.09. 2.kl, 3.kl, 4.kl, 5.kl, 7.kl, 9.kl og VG3 - Fotografering til klassebilder og årbok.

26.09. 8.-9.klasse: BIFF - Antone’s Ark onsdag klokken 09:20

26.09. 10.klasse: BIFF - Netizens onsdag klokken 09:20

26.09.
 VG1 og VG3: BIFF - Miljøagentene onsdag klokken 9-14 (vg2 er på brétur)

27.09.
 10.klasse: BIFF - The Tower torsdag klokken 09:00

28.09. Mikaelimarkering på skolen, for elevene i skoletiden.


OKTOBER


01.10.
8.-9.klasse: BIFF -  Brennende Minner klokken 09:10

02.10. 9.-10.klasse: BIFF – Picture Perfect klokken11:20

04.10. Hele VGT: BIFF - #Metoo torsdag klokken 9-14 (BIFF)

08.-12.10.  Høstferie.
Fritidshjemmet er åpen for dem som har ferieplass.
De som ikke  har avtale om "Ferieplass høst 2018" kan søke om dette til Turid B J, leder for fritidshjemmet. Søknadsskjema Feriefritids Høstferie 2018


Faste hendelser ved skolen om høsten.

 • September: Mikaeli.
 • Oktober: Høstferie.
 • November: Martin/Lanternefest, Julemarked.
 • Desember: Lucia, Advent, Julespill.

Høstmørket kommer - BRUK REFLEKS!


Kjære foreldre: Kan dere være så snill og merke barnas klær? Det er til stadighet gjenglemt og forlagt tøy på skolen.
Uavhentet tøy leveres jevnlig til Fretex. Dette gjelder spesielt tøy som blir liggende i oppsamlingskassen ved skolekontoret, samt det som henger igjen i gangene til jul, påske og sommerferie.


Kjøring i skolens nærområde

 • VIS HENSYN!
 • Unngå kjøring helt frem til skoleplassen.
 • Slipp av elevene av på flaten ved Storetveit Skole, i busslommene oppe i Storetveitveien eller nede ved parkeringsplassen like i starten av Rieber Mohns veg.
 • Ikke gå fra bilen i naboers inn- og oppkjørsler!
 • Er det helt nødvendig å forlate bilen? Parker da der det vanligvis er en parkeringsplass.
 • La bilen stå! -  Lær barna å bruke buss og bane!

Vi har gleden av å invitere til sjakkurs på Steinerskolen på mandager i datarommet.

Det vil bli ett parti for nybegynnere klokken 14.20 og ett parti for viderekomne klokken 15:15 og vi starter opp førstkommende mandag 24/09.

Barn fra andre til fjerde klasse vil bli prioritert, men om det er kapasitet vil andre og få plass.

Følg lenken for påmelding: https://goo.gl/forms/ohuLd2XYReOaBdEz1

Kurset finansieres av FAU og kursholder er Ole Valaker fra Søråshøgda skolesjakklubb. Han er meget erfaren med sjakk for barn og er primus motor for norges største barnesjakklubb.

(Arr: FAU/Foreldre)


Utsikten fra 5.klasses rom torsdag morgen!

7.klasse holder på med sin hovedfagsperiode om Romerriket.
De er akkurat ferdig å høre om de tre Samnitterkrigene og nå holder vi på med romernes vei- og brobygging.

Etter morgenverset resiterer elevene dette verset:

O Roma nobilis, orbis et domina,
Cunctarum umbrium excellentissima,
Roseo martyrum sanguine rubea,
Albis et virginum lillis candida
Salutem dicimus tibi per omnia
Te benedichimus: salve per saecula

Klasse øver også på Michael-spillet til St.Michaelsfesten 28.oktober. Krysser fingrene for fint vær!

Cecilie J.


3.Videregående - øvingsarbeider i metall.
Elevene gjør seg kjent med bruk av sølvsmedens redskaper. De har selv designet mønstrene og overført disse til kobber- eller messingplater for utskjæring. Dette gjør de for å øve på verktøybruk og teknikker før de senere kan fortsette med sølvarbeid.

 

Klasse Dag Dato Møtet begynner Annet
1 Mandag 22. oktober 19:00 Planlegge Julemarkedet
3 Tirsdag 23. oktober 19:00
4 Tirsdag 2. oktober 19:00
9 Onsdag 24. oktober 18:30
VG1 Tirsdag 2. oktober 19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom. Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.

 

FAU møteplan 2018/2019:

 • 24. September 2018
 • 15. Oktober 2018
 • 12. November 2018
 • 03. Desember 2018
 • 14. Januar 2019
 • 11. Februar 2019
 • 11. Mars 2019
 • 15. April 2019
 • 13. Mai 2019 (Generalforsamling)
 • 03. Juni 2019 (Alt. dato generalforsamling)

Ekstraordinær Generalforsamling for Foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen  (FAU)
2. oktober 2018 kl 18:00 på skolekjøkkenet.   
Innkalling med saksliste og valgkomiteens innstilling til ny FAU-leder er sendt til foresatte pr e-post tirsdag 18.09.

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet. FAU på nett: FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.comSkolens helsesøstre treffes på telefon tirsdag og torsdag: 55 92 29 35
Lilly Teigen, 1.-9.klasse, samt videregående trinn  lilly.teigen@bergen.kommune.no 
Astrid S Litland, 10.klasse  Astrid.Synnove.Litland@hvl.no

Skolehelsetjenesten - Program Skoleår 2018-19


 


Toppbildet: Lindetreet mellom 5. og 6.klasse gikk tapt under stormen natt til torsdag.