Hopp til innhold

Uke 24
Hele uken
VG3 arbeider med skuespill.
11.06. 
8.klasse: Mandag var klassen på BergenFest ung.
15.06. 
VG3 skuespill - Skoleforestilling fredag.
17.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling søndag 18:00.

Uke 25
18.06. VG3 Skuespill - Skoleforestilling mandag 11:00.
18.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling mandag 19:00.
18.06. FAU - Generalforsamling. i Lyssalen mandag 18:00 Innkalling fra foreldrearbeidsutvalget er sendt til foresatte i egen epost.
20.06. VG3s feirer fullført videregående - Ettermiddag og kveld i Lyssalen.
20.06. Barnetrinn, vårens breakdancegrupper har en avslutning med oppvisning for familie og andre interesserte - Gymsalen, 15:00-16:30.
20.06. Barnetrinn,  elevkonsert for Eugenios elever - Eurytmirommet over skolekjøkkenet, 16:30-19:30.
21.06. 10.klasses markering etter 10-årig grunnskole - Ettermiddag og kveld i Lyssalen.
22.06. Siste skoledag - Felles samling i gymsalen klokken 10:00.

Småklassene:
Se egen informasjon fra klasselærer vedrørende oppmøte siste skoledag. Har dere barn med drosjeskyss må dere være så snill og informere både sjåfør og skolekontoret om eventuell endret henterutine! Bergen Taxi setter ikke opp henting til andre tider enn det som er ordinær hentetid, med mindre dere vil betale ordinær takst for drosjen.
Morgenfritids er åpen til vanlig tid - 07:30-08:45. Ettermiddagsfritid åpner når avslutningen er ferdig i gymsalen, og holder som vanlig åpent til 16:30.


Til ungdomstrinn, VGT og ansatte:
Er det noen som fremdeles har kantinegjeld? Vi ber alle det gjelder om gjøre opp sin skyld og gjeld i kantinen innen skoleslutt! Det er åpent for flere betalingsalternativer: Kontant til Richard - Trekke fra kantinekortet - VIPPS til kantinen.


Lørdag 9.mai deltok Steinerskolen på Prideparaden.
En liten delegasjon med elever, foresatte og ansatte representerte skolen på en forbildelig måte.

Foto: Solveig Weltzien


3. videregående er klar til å vise frem årets teaterstykke!


Teaterplakat VG3 juni 2018


Teatersirkus på Skjold!
Steinerskolen på Skjold skal ha et lite sirkus på skoleplass i siste skoleuke. Noen av våre klasser skal dit på torsdagens skoleforestilling. Det er i tillegg to forestillinger som er åpen for alle. Vi håper at mange kan komme. Dette er en stor happening som anbefales på det varmeste!

Torsdag 21.juni vises «The fisherman and his wife»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/the-fisherman-and-his-wife/

Lørdag 23.juni vises «Iron John»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/iron-john/

Billetter kan kjøpes i døren, fra en time før forestilling, eller her:


Elev søker rom
Det kommer en elev fra Stavanger som skal starte i VG2 til høsten. Hun  trenger hybel/rom i bofelleskap. Har du noe ledig eller kjenner til noe? Vennligst kontakt Vera på tlf. 481 90 669, eller send henne en  epost her:. Tusen takk!


Innkalling til Generalforsamling i Foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 18. Juni 2018, kl 18:00 i Lyssalen.

 Program:
Et pedagogisk innlegg om foreldre-skole samarbeid ved Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolens foreldreforbund, www.foreldre.no

Saksliste Generalforsamling

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 2. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet – antall stemmeberettigete.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding tillitsgruppen 2018
 5. Årsmelding FAU H2017-V2018
 6. Revidert regnskap 2017
 7. Årshjul 2018/19
 8. Budsjett 2018/19
 9. Behandling reviderte vedtekter Foreldrerådet / FAU / Valgkomite
 10. Valg
 11. Stiftelsesdokument Foreldrerådet Rudolf Steinerskolen Paradis, Bergen

Saker  som  ønskes  tatt  opp  på  generalforsamlingen  må  meldes  FAU   fausteinerskolenparadis@gmail.com innen  12.  Juni 2018. 

(Se mer informasjon i egen epost sendt til foresatte fradag 08.06.)

På vegne av FAU og Trudi Totland,
Laura og Mette


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 6.klasse 18. juni 17:00-18:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 24 -

Uke 23
02.-09.06. 10.klasse var på jorbrukstur - Se bilder lenger nede.
04.-11.06
 VG2 er på botanikktur med Heike og Elisabeth I.
04.-08.06. 4.klasse var på fisketur til Lygrepollen.
09.06. Lørdag deltar skolen i Prideparaden.

Uke 24
Hele uken
VG3 arbeider med skuespill.
11.06. 
8.klasse: Mandag drar klassen til BergenFest ung etter hovedfag, skoledagen avsluttes i byen.
15.06. 
VG3 skuespill - Skoleforestilling fredag 11:50.
17.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling søndag 18:00.

Uke 25
18.06. VG3 Skuespill - Skoleforestilling mandag 11:50.
18.06. VG3 Skuespill - Åpen forestilling mandag 19:00.
18.06. FAU - Generalforsamling. i Lyssalen mandag 18:00 Innkalling fra foreldrearbeidsutvalget er sendt til foresatte i egen epost.


I år vil Steinerskolen delta på Prideparaden og håper at mange elever, lærere og foreldre vil være med!
Oppmøte kl. 12.00 – 12.30 ved skur 7 på Bradbenken.
Vi går samlet under Steinerskolens fane.
Etter paraden er det mye som skjer i Byparken, se mer her: PridePark


3. videregående øver iherdig på skuespillet "Den innbilt syke" av den franske komedieforfatteren Molière. 
Foto: Alf E. A.


Teatersirkus på Skjold!
Steinerskolen på Skjold skal ha et lite sirkus på skoleplass i siste skoleuke. Noen av våre klasser skal dit på torsdagens skoleforestilling. Det er i tillegg to forestillinger som er åpen for alle. Vi håper at mange kan komme. Dette er en stor happening som anbefales på det varmeste!

Torsdag 21.juni vises «The fisherman and his wife»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/the-fisherman-and-his-wife/

Lørdag 23.juni vises «Iron John»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/iron-john/

Billetter kan kjøpes i døren, fra en time før forestilling, eller her:


Elev søker rom
Det kommer en elev fra Stavanger som skal starte i VG2 til høsten. Hun  trenger hybel/rom i bofelleskap. Har du noe ledig eller kjenner til noe? Vennligst kontakt Vera på tlf. 481 90 669, eller send henne en  epost her:. Tusen takk!


10.klasse - Jordbrukstur. Foto: Turid B. J.

 


Innkalling  til  Generalforsamling  i  Foreldrerådet  ved  Rudolf  Steinerskolen  i  Bergen, 18. Juni 2018 kl 18:00 i Lyssalen 

 Program:
Et pedagogisk innlegg om foreldre-skole samarbeid ved Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolens foreldreforbund, www.foreldre.no

Saksliste Generalforsamling

 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 2. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet – antall stemmeberettigete.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding tillitsgruppen 2018
 5. Årsmelding FAU H2017-V2018
 6. Revidert regnskap 2017
 7. Årshjul 2018/19
 8. Budsjett 2018/19
 9. Behandling reviderte vedtekter Foreldrerådet / FAU / Valgkomite
 10. Valg
 11. Stiftelsesdokument Foreldrerådet Rudolf Steinerskolen Paradis, Bergen

Saker  som  ønskes  tatt  opp  på  generalforsamlingen  må  meldes  FAU   fausteinerskolenparadis@gmail.com innen  12.  Juni 2018. 

(Se mer informasjon i egen epost sendt til foresatte fradag 08.06.)

På vegne av FAU og Trudi Totland,
Laura og Mette


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • Neste års 1.klasse - Torsdag 14.06. klokken 18:00-19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 23 - Toppbilde: Hylleblomster fra skolehagen Foto: Tone B.

Uke 23
02.-09.06. 10.klasse: Jordbrukstur med Stine, Richard, Christine E, Njål og Turid BJ.
04.-11.06
 VG2: botanikktur med Heike og Elisabeth I.
04.-08.06. 4.klasse: fisketur til Lygrepollen med Anita, Kristine og Trond. Klassen er da todelt slik at en gruppe drar første del av uken og den andre gruppen i slutten av uken.
09.06. Lørdag deltar skolen i Prideparaden.


I år vil Steinerskolen delta på Prideparaden og håper at mange elever, lærere og foreldre vil være med!
Oppmøte kl. 12.00 – 12.30 ved skur 7 på Bradbenken.
Vi går samlet under Steinerskolens fane.
Etter paraden er det mye som skjer i Byparken, se mer her: PridePark


Teatersirkus på Skjold!
Steinerskolen på Skjold skal ha et lite sirkus på skoleplass i siste skoleuke. Noen av våre klasser skal dit på torsdagens skoleforestilling. Det er i tillegg to forestillinger som er åpen for alle. Vi håper at mange kan komme. Dette er en stor happening som anbefales på det varmeste!

Torsdag 21.juni vises «The fisherman and his wife»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/the-fisherman-and-his-wife/

Lørdag 23.juni vises «Iron John»
https://nicole-et-martin.ch/en/the-shows/iron-john/

Billetter kan kjøpes i døren, fra en time før forestilling, eller her:


Nyhetsbrev til alle foreldre:

Oslokurset:
Har dere foreldre hørt om Oslokursene? Vet dere at disse årlige kursene er en viktig kurs og oppdateringsmulighet for lærere som foregår hver sommer? Vet dere om deres skole har tradisjon for å sende mange lærere på dette kurset? Kanskje FAU kan bidra til at flere lærere reiser på kurs? Les mer om årets kurs her:

https://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/oslo-kursene/

Foreldrerollen og barnas digitale virkelighet:
I april ble det årlige foreldremøtet for europeiske steinerskoleforeldre arrangert. Se http://enswap.org/conferences/2018-bologna/ for mer informasjon. Tema for årets møte var digital virkelighet i steinerskolene. Tema angår og opptar steinerskoleforeldre sterkt, og Sff vil ha fokus på dette i tiden fremover. Her finner du noen lenker til interessant lesestoff på engelsk knyttet til foreldrenes og skolens oppgave med å hjelpe barna i den digitale tidsalder (vi jobber med å produsere kurs og godt materiell på norsk):

Godt psykososialt miljø i skolen:
Foreldreforbundet jobber kontinuerlig med bygging av godt, psykososialt miljø i skolen. Ønsker dere kurs eller foredrag på foreldremøter med fokus på foreldrenes betydning i dette arbeidet er det bare å ta kontakt med undertegnende.

Har du spørsmål knyttet til foreldrerollen i steinerskolen, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Hilde Lengali
Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund
971 32 313
hilde@foreldrene.no
www.foreldrene.no

 


På jakt etter bosted?

Ett soverom:
Hei, jeg leier ut en 2 roms leilighet i villa på Paradis, nyere bad, kjøkken litt eldre, alle hvitevarer inkludert vask, tørk, oppvaskmaskin. Utgang i hagen, solrikt, egen parkering. husleie mellom 7500 og 8500. kan passe for én person eller par. Send melding om dette er interessant for noen. Hilsen Jutta Morgenstern, steinerskolemor, mobil 93026130

To soverom:
Fra 1.juli er det ledig en 3-roms hageleilighet på Paradishøgda 6.
Ta kontakt med Magne Skrede på mobil 95808898 for mer informasjon.


FAU informerer:
Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.

Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 2.klasse - Onsdag 06.06. klokken 18:00-20:00
 • Neste års 1.klasse - Torsdag 14.06. klokken 18:00-19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 22 - Toppbilde: 8.klasse overnattet i Bekkjarvik natt til fredag, der var været like fint som her. Solnedgangen ble foreviget av Trond G.