Hopp til innhold

Uke 22
30.05.-01.06. 
8.klasse sykkeltur med Bård, Trond og Ronny.
02.-09.06. 10.klasse jordbrukstur med Stine, Richard, Christine E, Njål og Turid BJ.

Uke 23
04.-11.06 VG2 botanikktur med Heike og Elisabeth I.
04.-08.06. 4.klasse fisketur til Lygrepollen med Anita, Kristine og Trond. Klassen er da todelt slik at en gruppe drar første del av uken og den andre gruppen i slutten av uken.
09.06. Lørdag deltar skolen i Prideparaden.


I år vil Steinerskolen delta på Prideparaden og håper at mange elever, lærere og foreldre vil være med! Oppmøte kl. 12.00 – 12.30 ved skur 7 på Bradbenken. Vi går samlet under Steinerskolens fane. Etter paraden er det mye som skjer i Byparken, se mer her: PridePark


4.klasse øver på kast med fiskestang, det er greit å kunne før fisketuren 🙂


Elevarbeider fra smien:


Nyhetsbrev til alle foreldre:

Oslokurset:
Har dere foreldre hørt om Oslokursene? Vet dere at disse årlige kursene er en viktig kurs og oppdateringsmulighet for lærere som foregår hver sommer? Vet dere om deres skole har tradisjon for å sende mange lærere på dette kurset? Kanskje FAU kan bidra til at flere lærere reiser på kurs? Les mer om årets kurs her:

https://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/oslo-kursene/

Foreldrerollen og barnas digitale virkelighet:
I april ble det årlige foreldremøtet for europeiske steinerskoleforeldre arrangert. Se http://enswap.org/conferences/2018-bologna/ for mer informasjon. Tema for årets møte var digital virkelighet i steinerskolene. Tema angår og opptar steinerskoleforeldre sterkt, og Sff vil ha fokus på dette i tiden fremover. Her finner du noen lenker til interessant lesestoff på engelsk knyttet til foreldrenes og skolens oppgave med å hjelpe barna i den digitale tidsalder (vi jobber med å produsere kurs og godt materiell på norsk):

Godt psykososialt miljø i skolen:
Foreldreforbundet jobber kontinuerlig med bygging av godt, psykososialt miljø i skolen. Ønsker dere kurs eller foredrag på foreldremøter med fokus på foreldrenes betydning i dette arbeidet er det bare å ta kontakt med undertegnende.

Har du spørsmål knyttet til foreldrerollen i steinerskolen, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Hilde Lengali
Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund
971 32 313
hilde@foreldrene.no
www.foreldrene.no


På jakt etter bosted?

Ett soverom:
Hei, jeg leier ut en 2 roms leilighet i villa på Paradis, nyere bad, kjøkken litt eldre, alle hvitevarer inkludert vask, tørk, oppvaskmaskin. Utgang i hagen, solrikt, egen parkering. husleie mellom 7500 og 8500. kan passe for én person eller par. Send melding om dette er interessant for noen. Hilsen Jutta Morgenstern, steinerskolemor, mobil 93026130

To soverom:
Fra 1.juli er det ledig en 3-roms hageleilighet på Paradishøgda 6.
Ta kontakt med Magne Skrede på mobil 95808898 for mer informasjon.


FAU informerer:
Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.

Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • 2.klasse - Onsdag 06.06. klokken 18:00-20:00
 • Neste års 1.klasse - Torsdag 14.06. klokken 18:00-19:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 28. mai
 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 21 - Toppbilde: Hardtrening med stang før årets fisketur!

 

Uke 20
16.05.
Månedstime – Elever og ansatte samles i Lyssalen for å feire våren og blomstertiden.
17.05. Vi markerer som vanlig 17.mai med deltagelse i FLAGGTOGET I SENTRUM.

Det er oppmøte senest klokken 10:00 på Edvard Griegs plass.
Vi skal gå rett bak Mjølkeråen 
Skolemusikklag, og alle må være ferdig oppstilt og klar til avmarsj klokken 10:10.
Se etter skolens fane med løvetann!
Husk at vi markerer skolen vår som alltid med selvlagde blomsterkranser, flagg og sang! I toget går vi fire i bredden, skolebarn først og foreldre/barnevogner bakerst.
Vi synger og vifter med flagg og sørger for å være et fargerikt innslag i toget!
Flaggtoget avsluttes ved Koengen ca. kl. 12:30.
Se mer informasjon lenger nede.

17.05. Vi fortsetter feiringen av 17.mai og 4.klasse ønsker alle hjertelig velkommen til arrangement på skolen fra klokken 17 til 19.

Program for dagen:

 • Velkommen.
 • Sanginnslag ved 4.klasse.
 • Ord for dagen ved elev fra ungdomstrinnet.
 • Kaféen åpner og lekene starter.
 • Loddtrekning, allsang og avslutning.

18.05. Planleggingsdag - Skole og fritidshjem er stengt.

Uke 21
21.05.
2.pinsedag - Skole og fritidshjem er stengt.


Dette er en vennlig påminnelse vedrørende innlevering av betalingsavtale for 2018-19: Frist for innlevering var 4.mai.17.mai – Flaggtoget:

Retningslinjer for deltakelse i 17. mai-prosesjonene i Bergen

1          Innledning
I Bergen har prosesjoner (eller tog/opptog) i forbindelse med grunnlovsdagen svært lange tradisjoner. 17. mai-komitéen i Bergen har organisert prosesjonene til feiring av nasjonaldagen siden 1847.
Prosesjonene skal være stilige, tradisjonsrike og underholdende for publikum langs ruten. Alle som deltar i prosesjonene er forpliktet til å bidra til at prosesjonene blir interessante å se på. Dette kan være gjennom sang, spilling på instrumenter, uniformering eller særlige kostymer, flaggborg, underholdningsinnslag eller andre former for oppvisning.

2          Deltakelse og påmelding
I prosesjonene kan man kun delta som representanter for en organisasjon/forening, et forbund/lag, en offentlig etat/myndighet eller en skole/utdanningsinstitusjon eller lignende. Man må ha en tilknytning til organisasjonen som medlem/tillitsvalgt/ansatt/elev eller lignende for å kunne delta i prosesjonene. Privatpersoner som sådan kan altså ikke delta i prosesjonene (med unntak for Morgenprosesjonen, se under).
Det er krav om påmelding for deltakelse i Hovedprosesjonen og Flaggtoget. En representant for hver organisasjon/forening/etat registrerer vedkommende organisasjon på www.17-mai.no, slik at organisasjonens deltakelse kommer inn i programmet og planleggingen. I tillegg vil det gi 17. mai-komitéen enkontaktperson å forholde seg til, slik at man kan sende ut viktig informasjon om 17. mai og prosesjonene. En forening eller organisasjon kan maksimalt stille med 150 deltakere.

3          Formasjon – 4 personer i bredden
I prosesjonene marsjerer man 4 personer i bredden. Deltakelse i prosesjonene er ikke en spasertur gjennom byens gater, men en deltakelse i et organisert opptog. Av hensyn til hvordan publikum oppfatter prosesjonene og av hensyn til sikkerheten (motgående prosesjoner med lastebiler etc.) er det svært viktig at man følger bredden med 4 personer på hver rekke.
Unødvendige stopp, f. eks. for å hilse på kjente langs ruten, eller underholdningsinnslag som krever at prosesjonen stopper opp, tillates ikke. Dette skaper luker som forplanter seg gjennom hele prosesjonen.

4          Særlig om Flaggtoget
Flaggtoget er et tog for barn og ungdom. Vi ber voksne respektere dette, noen få voksne kan følge hver enkelt skoleklasse, men vi oppfordrer til å begrense antallet voksne i Flaggtoget mest mulig. Dette er av hensyn til barna selv, som ser lite og får lite ut av prosesjonene dersom de skal gå bak og blant voksne i Flaggtoget.

5          Flagg mv.
Alle som går i prosesjonene bør ha flagg og 17. mai-sløyfe, med mindre uniform/instrumenter eller lignende gjør det unaturlig. Flagg for andre nasjoner kan fritt benyttes, så lenge dette ikke gjøres som en politisk markering eller demonstrering (se punkt 7 under).

6          Premiering
En jury vurderer alle innslag i prosesjonene. Det kan deles ut i alt 4 plaketter:

 • Stiligste innslag i Hovedprosesjonen
 • Stiligste innslag i Flaggtoget
 • Morsomste innslag i Hovedprosesjonen
 • Mest arbeidskrevende innslag i Flaggtoget

Plakettene utdeles fra Vikingskipet på Festplassen like før fyrverkeriet skytes opp kl. 23.00.
Informasjonen er hentet fra nettsiden til 17.maikomitéen i BergenFAU informerer:
Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.
Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • VG2 -Tirsdag 15.05. klokken 18:00
 • 2.klasse - Onsdag 02.06. klokken 18:00-20:00

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 28. mai
 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 19 - Toppbildet: Vårstemning på skoleplassen

 

 

 

Uke 18
04.05. I dag er det frist for innlevering av betalingsavtalen 2018-19.
Det er anledning til å levere til skolens postkasse i løpet av helgen. Postkassen henger like utenfor døren inn til administrasjonen.
05.05. Lørdag er det VÅRDUGNAD på skolen, fra klokken 10 til klokken 15.

Uke 19
07.05. Ungdomstrinnet: Mobilhotell åpnes for 8.-10.klasse.
10.05. Kristi Himmelfartsdag - Skole og fritidshjem er stengt.
11.05. Planleggingsdag - Skole og fritidshjem er stengt.
09.-11.05 VGT-elevene inviteres med på en siste skitur, før våren tar snøen på fjellet. Se melding fra Trond Grung lenger nede.


BIR oppfordret til vårdugnad 

Torsdag 4.mai tok elevene i grunnskolen en grundig rydderunde i skolens nærområde.

1.klasse rydder i bedet utenfor skolekontoret.
Ved badeplassen på "Kongen" fant 7.klasse mye rart.
Dagens fangst bæres tilbake til skolen.
Alle sekkene med boss blir hentet av BIR neste uke.

Nå har elevene vært riktig så flinke med sin innsats for nærmiljøet, vi håper derfor foreldrene følger opp og kommer i hopetall til lørdagens vårdugnad!

Dugnad lørdag 5. mai klokken 10-15 
Kjære foreldre og medarbeidere, dere er alle velkommen til felles arbeidsinnsats! Det blir rydding, vedlikehold og hagearbeid på skoleområdet foran kommende høytider. Vi starter opp klokken 10 og holder på til vi er ferdig, eller senest klokken 15.

Dugnadskafé
Elever fra VG2 holder åpen kafé midt i økten, der vil de selge mat og drikke til sultne dugnadsarbeidere.

Rydding i gjenglemtkassen
Gjenglemt tøy som er levert inn til skolekontoret legges frem til gjennomsyn under dugnaden. Sjekk om du finner noe du har glemt at du hadde! Sted: Den grønne sofaen i gangen mellom skolekjøkkenet og lærerværelset.

Velkommen, alle som én!


Ungdomstrinnet - Oppbevaring av mobiltelefoner i skoletiden.
Fra og med mandag morgen innføres det en ordning med oppbevaring av mobiltelefoner i skoletiden. Dette har til nå kun vært praktisert på videregående trinn. Det er laget skuffer til mobiltelefonene i låsbare skap i klasserommene til 8., 9. og 10.klasse. Elevene leverer mobiltelefonen inn ved skolestart og får dem tilbake når siste time er ferdig.

Det vises forøvrig til det generelle ordensreglene for 6.-10.klasse, punkt 6: «Mobiltelefon og andre elektroniske innretninger som ikke hører til i undervisningen, skal være avslått og verken brukes, sees eller høres på skolens område fra du kommer om morgenen til kl. 16.00» […] «Ved brudd på regel nr. 6 vil det aktuelle apparatet bli konfiskert og oppbevart hos lærer eller på skolekontoret ut skoledagen. Ved gjentatte brudd vil ytterligere konsekvenser bli drøftet med foreldrene.»

Lenke til grunnskolens ordensregler:


4.klasse
17.mai nærmer seg og forside til årets program skal velges. På lærerværelset ligger alle bidragene fra 4.klassingene. Det er ikke en lett oppgave for lærerne å velge hvilken tegning som skal brukes,se bare her:

Blir en av disse tegningene å finne igjen på årets 17.mai-program?

Videregående trinn - Invitasjon til skitur med Trond 9.-11.mai.

Hei kjære elever på videregående trinn!
I fjor vår hadde endel av dere en flott vårtur på ski. Vi ønsker å videreføre denne turen:

Onsdag 9.mai klokken 12:56 drar vi med tog fra Bergen til Upsete, derfra går vi på ski 2-3 timer til Kaldevasshytta. Torsdag er målet fjellet Vassfjøro, med en fantastisk utsikt over Ulvik og Hardanger.  Alt avhenger selvsagt av vær og føre, men vi satser på fine turer, gode måltider og sosialt samvær. Retur fredag, med ankomst Bergen klokken 15:30.
Nå er ikke dette en ordinær tur i regi av skolen, så overnatting og mat må dekkes av deltakerne. For de av dere som ikke har ungdomskort vil skolen dekke togbilletten tur-retur. Overnatting kr 130,- og mat kr 75,- pr person pr dag.
Hjertelig velkommen! Hilsen Trond.Halvmarathon - Stafett.
Lørdag 28.april var 10 ivrige medarbeidere ute og løp stafett. En minst like ivrig heiagjeng fulgte imponert med fra sidelinjen. Målet var å tangere tiden fra i fjor. Og dét klarte vi!

Her løper musikklærer Johannes i mål på Bryggen, total tid for laget: 1:51:02.
Laget minus 1, lettet og lykkelig etter en hederlig innsats!

Bergen Guttekor, Bergen Pikekor og aspiranter inviterer til VÅRKONSERT i Storetveit Kirke - Søndag 6.mai klokken 18:00. Voksne kr 100,- /Barn gratis.FAU informerer:

Generalforsamling avholdes 18. Juni 2018.

Formell innkalling med saksliste og alle vedlegg vil bli sendt ut min.10 dager før.

Valgkomitéen setter pris på innspill til ledige verv i FAU.
Vervene som skal besettes i år er: kasserer, sekretær, revisor, representant til skolens styre, vara til skolens styre, observatør til skolens styre.
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen - send gjerne med kopi til alle våre tre adresser:

Ritske Huismans (ritske.huismans@uib.no)
Haldis Alsaker (haldisal@hotmail.com)
Ingunn Lunde (Ingunn.lunde@if.uib.no)


Anbefalte lenker:

Fra en engasjert lærer i Kristiansand kommer denne oppfordringen:

Konsept: bærekraftig bursdag!
Det går ut på å gi/få brukte ting i gaver til ditt barns bursdag enkelt og greit! Foreldre opplever å få mye unyttige ting og leker til barnebursdager. Bærekraftig bursdag handler om å gi brukte ting til hverandre. Det kan være en brukt bok eller votter som et eldre barn ikke trenger mer. Det burde ikke være skamfullt å få eller gi slike gaver. En bør heller være stolt over miljøbevisstheten en frembringer i barna. Vi som foreldre bør trekke lasset for våre barns fremtid sammen. Derfor slår jeg i bordet for bærekraftig bursdag!   Hilsen Åse Mari Solbakk (Innlegget er forkortet. red.anm.)


Foreldremøter meldt til fredagsposten

 • Ingen meldt

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom.
Se alltid innkalling fra klasselærer for utfyllende informasjon.


FAU møteoversikt våren 2018:

 • 28. mai
 • 18. juni Generalforsamling

FAUs møter holdes på skolekjøkkenet.
FAU på nett: 
FAUs nettside
Kontakt FAU på epost: fausteinerskolenparadis@gmail.com


Helsesøster Lilly Teigen, lilly.teigen@bergen.kommune.no
Hun er på skolen hver tirsdag, samt torsdager i partallsuker.
Når hun er på skolen kan hun kontaktes på telefon 55 92 29 35


Uke 18 - Toppbildet: Her øves det til lørdagens dugnad!