Hopp til innhold

Følgende foreldremøter er holdt i grunnskolen pr september 2017

  1. klasse 24.08. 19:00
  2. klasse 05.09. 18:30
  3. klasse 13.09. 19:00
  4. klasse 24.08. 19:00
  5. klasse 29.08. 19:00
  6. klasse 29.08. 19:00
  7. klasse 30.08. 19:00
  8. klasse 24.08. 19:00
  9. Klasse 24.08. 19:00
  10. Klasse 06.09. 19:30

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom, med mindre annet er opplyst i innkalling.

 

Det inviteres til felles informasjonsmøte for alle foresatte ved skolen:

TORSDAG 24. august 2017 klokken 18:00 i Lyssalen.

·        Presentasjon av kollegiet og skolens organisasjon.
·        Kort om vår pedagogikk.
·        Presentasjon av aktører og utvalg tilknyttet skolen.
 .
Etter fellesmøte er det foreldremøter i noen av klassene.
Egen innkalling kommer til de klassene dette gjelder.
Møtet varer omtrent 45 minutter
.
Vel møtt!
.

Felles skolestart onsdag 16. august
Vi samles i gymsalen klokken 10:00 for felles markering av starten på det nye skoleåret.

Like etter felles samling møtes elever og lærere i sine klasserom. Det vil da være anlednig for de foreldre som ønsker det, å møtes i Lyssalen for en lett bevertning mens man venter på sine barn.

Merk:
1.klasse møter i Kittas Hus 09:30
Videregående trinn 1, 2 og 3 møter i klasserommene 09:20

Taxi:
Første skoledag må man være forberedt på selv å transportere barna til og fra skolen.
Mer informasjon om taxi kan bli sendt pr epost til de familier det gjelder.

Vel møtt til nytt skoleår!