Hopp til innhold

Rieber Mohnsveg 15 – 5231 Paradis

Her er vi: KART (Googlemaps)

Telefon: 55 92 29 29
E-post: bergen@steinerskolen.no

Skolekontoret er åpent hverdager i skoleåret,  mellom 08:00 og 14:30.
Telefontid: 08:00-10:00 og 12:00-14:00.

Ved stor pågang på telefonen klarer vi ikke  å svare alle. Henvendelser på e-post blir alltid lest og videreformidlet til rett mottaker ved skolen.


Foreldrebetaling
okonomi.bergen@steinerskolen.no

Fakturering
Fakturaadresse: c/o Økonomihuset Bergen AS, Conrad Mohrs vei 11, 5068 Bergen

Trinnledere
Kun henvendelser via epost:
1.-6.klasse: barnetrinn.bergen@steinerskolen.no
7.-10.klasse: ungdomstrinn.bergen@steinerskolen.no
Videregående trinn: vgt.bergen@steinerskolen.no

Fritidshjem (SFO)
Leder for Fritidshjemmet 1.-4.klasse: sfo.bergen@steinerskolen.no
Kittas Hus - 1. og 2. klasse -  mobil:  975 28 347
RMV 7 - 3. og 4. klasse  - mobil:  958 80 428

Rådgiver ungdomstrinn og videregående trinn
Siv Heidi Solend, telefon: 55 92 29 30 radgiver.vgt.bergen@steinerskolen.no

Drift/vedlikehold
Driftsansvarlig bygg:
Ole Rasmus Nygaard. mobil 481 05 191 ole.rasmus.nygaard@steinerskolen.no
Vaktmester:
Piotr Lesniewski, mobil: 967 53 472 piotr.lesniewski@steinerskolen.no

Skolehelsetjenesten 2019-20
Helsesykepleier er på skolen tirsdag og  torsdag.
Ny helsesykepleier tildeles høsten 2019. Mer info kommer.

Helsesykepleier 8.kl/ungdomstrinn:
Astrid Synnøve Litland.
Telefon: 55 92 29 35 tirsdag og torsdag.
E-post: Astrid.Synnove.Litland@hvl.no

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Tillitsgruppen