Hopp til innhold

Til foreldre/foresatte på barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående trinn.

Invitasjon til foredrag med Florian Osswald torsdag 28. september klokken 18:30-20:00

Tema: Samarbeid mellom lærere og foreldre - gjensidige forventninger

Vi har gleden av å få besøk av Florian Osswald, leder av pedagogisk seksjon ved Goetheanum i Dornach. Florian Osswald er en engasjerende og ettertraktet foredragsholder med stor erfaring og innsikt innenfor Steinerpedagogikk. Foredraget blir holdt på engelsk.

Florian Osswald er opprinnelig utdannet ingeniør. Han utdannet seg senere til helsepedagog i Skottland og tok deretter lærerseminariet for Waldorfpedagogikk i Dornach. Han har undervist i matematikk og fysikk i 24 år ved Steinerskolen i Bern-Ittigen og var rådgiver for mange steinerskoler i flere land. Fra 2011 har han ledet pedagogisk seksjon for waldorfpedagogikk i Dornach sammen med Claus Peter Röh.

Florian Osswald besøkte oss også høsten 2014, tema for foredraget den gang var også samarbeid foreldre-skole.

Sammen med dere ønsker vi å gjøre skolen enda bedre. Dere er de viktigste personene i elevenes liv og et samarbeid med dere er av stor viktighet for oss på Steinerskolen.
Vi vet at mange av dere har travle liv, men vi håper dere likevel har anledning til å delta på dette foredraget.

Følgende foreldremøter er holdt i grunnskolen pr september 2017

 1. klasse 24.08. 19:00
 2. klasse 05.09. 18:30
 3. klasse 13.09. 19:00
 4. klasse 24.08. 19:00
 5. klasse 29.08. 19:00
 6. klasse 29.08. 19:00
 7. klasse 30.08. 19:00
 8. klasse 24.08. 19:00
 9. Klasse 24.08. 19:00
 10. Klasse 06.09. 19:30

Foreldremøtene holdes vanligvis i de respektive klasserom, med mindre annet er opplyst i innkalling.

 

Det inviteres til felles informasjonsmøte for alle foresatte ved skolen:

TORSDAG 24. august 2017 klokken 18:00 i Lyssalen.

·        Presentasjon av kollegiet og skolens organisasjon.
·        Kort om vår pedagogikk.
·        Presentasjon av aktører og utvalg tilknyttet skolen.
 .
Etter fellesmøte er det foreldremøter i noen av klassene.
Egen innkalling kommer til de klassene dette gjelder.
Møtet varer omtrent 45 minutter
.
Vel møtt!
.

Felles skolestart onsdag 16. august
Vi samles i gymsalen klokken 10:00 for felles markering av starten på det nye skoleåret.

Like etter felles samling møtes elever og lærere i sine klasserom. Det vil da være anlednig for de foreldre som ønsker det, å møtes i Lyssalen for en lett bevertning mens man venter på sine barn.

Merk:
1.klasse møter i Kittas Hus 09:30
Videregående trinn 1, 2 og 3 møter i klasserommene 09:20

Taxi:
Første skoledag må man være forberedt på selv å transportere barna til og fra skolen.
Mer informasjon om taxi kan bli sendt pr epost til de familier det gjelder.

Vel møtt til nytt skoleår!

Årsoppgaver - Muntlige fremføringer 

3. videregående klasse ved Rudolf Steinerskolen i Bergen

15.00: Musikalsk åpning. 

 •  Mathilde Dagsdotter Sæterdal: «Narkotikapolitikken i Norge – med hovedvekt på Bergen
 • Gustav Elias Krohn: «Fotografi som kunst og dokumentasjon
 • Benjamin Brakstad Byrkjeland: «Dataspill som kunstform»
 • Anna Theresa Torgersen: «Opera i dagens samfunn – Er opera fortsatt aktuelt?»
 • Maximillian Berle-Østraat: «Det fysiske formatet

 Ca. 16.30 til 17.15: Pause. Kafé ved 2. videregående. 

 •  Irja Sofie Fossbakk Lindvall:  «Riddu Riddu – En kraft i revitaliseringen av den sjøsamiske kulturen
 • Isak Lerum: «Vertebratenes evolusjon
 • Lucas Jesko Bachmann: «Hva er Longboard?».
 • Solveig Magdalena Bosse:  «Redesign – en nyskapende gjenbruksprosess
 • Tarjei Aune Thomassen:  «Musikkteori – fra et gitarperspektiv.»

 Ca. 18.30: Musikalsk avslutning. Kafé ved 2. videregående.