Hopp til innhold

Tidligere elever

Tidligere elever ved Rudolf Steinerskolen i Bergen

vidar vik

- Som broingeniør for Jernbaneverket består mye av mitt arbeid i å se tekniske muligheter utfra både et praktisk og teoretisk perspektiv. Det handler om å bygge bro over de store dyp ved å knytte ulike fagfelter sammen på en likeverdig måte. Verken formel, teorem eller godt håndverk bærer en bro alene. På Steinerskolen lærte jeg tidlig å ta faglige utfordringer som en kombinasjon av praktisk og teoretisk tenkning. Dette har hatt mye å si for hvordan jeg i dag forstår problemstillinger og kommuniserer løsninger. Måten jeg arbeider på er preget av Steinerskolens oppmuntring til å holde nysgjerrigheten i live, stille inviterende spørsmål og fremme kritisk tenkning. Denne åpne holdningen gjør meg mer til stede i min egen arbeidshverdag og gjør at jeg setter mer pris på det arbeidet jeg gjør hver dag.

Vidar Vik
Overingeniør, Jernbaneverket
Gikk på videregående skole ved Rudolf Steinerskolen i Bergen 2001-2004

 

sarah peters- På Steinerskolen har jeg lært å arbeide tverrfaglig, å tenke kreativt, og å søke kunnskap selv. Det har vært til stor nytte gjennom hele universitetsutdannelsen. Kombinasjonen av teoretiske og praktiske fag og gleden ved å prøve ut forskjellige ting har jeg tatt med meg videre i livet. Godt hjulpet av eventyrlysten og utfordringene man får kjent på gjennom alle de fantastiske klasseturene har jeg fått trygghet i at det ikke nødvendigvis er et spørsmål om å velge enten eller i utdannelse eller yrkesvei, men heller et spørsmål om å velge det som gir glede og inspirasjon. Jeg har reist, arbeidet og studert flere ulike steder etter videregående, fra Antarktis i sør til Svalbard i nord. Nå driver jeg en gammel fiskeskøyte i Tromsø som er bygget om til restaurant- og badebåt.

Sarah Peters
Daglig leder, Vulkana Drift AS (Tromsø)
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen 2002 –2005

 

David- Noe av det jeg har satt mest pris på med å gå på Steinerskolen er at den gir en mulighet til å utvikle mange sider ved en selv. Kontrasten til den teorifokuserte offentlige skolen er ekstra tydelig på de videregående trinnene. Jeg husker vi hadde alt fra maling, plastisering, bokbinding og metallsløyd til historie, fysikk, landmåling og tysk. Og ikke minst en glimrende musikkutdannelse. Selv har jeg endt opp med to yrker, filosof og musiker, sikkert mye takket være at jeg på skolen ble innprentet at man kan gjøre mange ting med sitt liv.

 

David Vogt
Musiker og stipendiat i filosofi, UIB
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 1995 -1998

 

Joel

- I min stilling som mekanisk
designer er jeg nødt til å forstå et
system før en konstruksjon av nye
deler kan skje. Systemforståelsen,
evnen til å forstå helheten har blitt
styrket gjennom arbeidsmetodene
brukt og lært ved steinerskolen.
Konseptet hovedfag er nært
beslektet med de arbeidsmetodene jeg
bruker i mitt arbeid. Arbeidsoppgavene
strekker seg ofte over lengre perioder.

 

Joel Simion Ahlbom Armelius
Mekanisk designer, OneSubsea AS
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i  Bergen, 2007 - 2009

 

Selma- Den kreative og selvstendige arbeidsformen på Steinerskolen har kommet til stor nytte gjennom studieårene mine på universitetet og i arbeidet som oversetter. Spesielt har arbeidet med den avsluttende årsoppgaven gitt meg solide ferdigheter i oppgaveskriving. Jeg fikk en god innføring i akademisk arbeidsmetode, og ikke minst evnen til å arbeide selvstendig, som nå er en av de viktigste forutsetningene i mitt arbeid

 

 

Selma Stoltz
Litteraturviter, frilans oversetter, hovedsaklig tysk -norsk
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 2005-2008

 

benjamin slåttli

- Som VVS- og energiingeniør har jeg daglig nytte av ferdigheter jeg opparbeidet ved Steinerskolen, både i prosjektarbeid og i dialog med andre bedrifter og kunder. På Steinerskolen lærte jeg å arbeide selvstendig, og fag som musikk, teater, kunst og håndverk stimulerte min kreative tenkning, styrket meg i sosialt samspill og finslipte hendenes samspill med hjernen. Samtidig ble jeg god på kommunikasjon og formidling, slik at jeg i dag kan presentere temaer foran en forsamling og forklare kunder komplekse prosesser på en klar måte. Det var på Steinerskolen jeg oppdaget min interesse for fysikk og utviklingsarbeid. Nå arbeider jeg med et spennende prosjekt i utviklingsland der fokus er på strømproduksjon ved bruk av solenergi i landsbyer uten tilgang til strøm.

Benjamin Slåttli
VVS- og energiingeniør, og energirådgiver i Rambøll
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen 2005 –2008

 

IMG_2978_1000

- Min tid på Steinerskolen har definitivt hjulpet meg i mitt daglige arbeid som sanger. Gjennom sang, musikk og skuespill fikk jeg tidlig utvikle en selvstendig og selvfølgelig innsikt i hva som kreves av en profesjonell musiker. Viktigst av alt er muligens at jeg fikk lære å tenke kritisk og å stole på min egen intuisjon.

Thorbjørn Gulbrandsøy
Operasanger
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 1995-1998

 

 

jon- Som biolog forutsettes det at jeg kan jobbe selvstendig og prosjektbasert, og jeg bruker både tekst, fotografi og manuell og databasert illustrasjon i arbeidet mitt. Steinerskolen ga meg ikke bare et godt utgangspunkt for mitt yrkesvalg, men lot meg også vokse i møte med engasjerte lærere, et stimulerende miljø, og varige vennskap med flere av mine klassekamerater.

Jon Thomassen Hestetun
Marinebiolog, Universitetet i Bergen
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 1998 -2001

 

Kjetil

– Som produktuvikler i medieteknologibransjen blir jeg ofte møtt med undring når jeg forteller om min bakgrunn fra Steinerskolen. «Er ikke det en skole for kunstnere og musikere», får jeg gjerne høre. «Jo, og for ingeniører og advokater og sykepleiere og flygeldere og folk flest», svarer jeg. For i motsetning til hva mange tror, er det kun et fåtall av oss tidligere «Steinerbarn» som vever, smir, maler, synger, spiller fiolin og står på scenen og opptrer i det daglige. At jeg fikk utfolde meg fritt på skolen, både kunstnerisk og kreativt, er likevel noe jeg har utbytte av hver eneste dag: Når jeg utvikler nye produkter, løser problemer, samhandler med kollegaer og holder presentasjoner på salgskonferanser. For øvrig synger jeg fortsatt en hel del, men dessverre mest i dusjen.

Ketil Moland Olsen
Produktutvikler, Vimond Media Solutions
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 1997-2000.

 

IMG_3238_Marte_1000

 

I hovedfagsperiodene med praktiske realfag, som landmåling og sfærisk geometri, forsto jeg at fysikk og matte ikke trengte å være tørt, men faktisk var nyttig og spennende. Derfor tok jeg en mastergrad i geofysikk etter videregående, og arbeidet offshore. Nå arbeider jeg på universitetet i Bergen, med jordskjelvovervåkning og innsamling av seismiske data som blir brukt i forskning.

 

Marte Louise Strømme 
Avdelingsingeniør, UiB
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 2002-2005.

 

IMG_2961_1000

- På Steinerskolen fikk jeg jobbe seriøst med musikk fra ung alder. Jeg ble inspirert tidlig, fikk oppdage nye spennende musikalske landskap i oppgavene. Prosjektene vi løste sammen som klasse / kor, undervisningen og verkene vi arbeidet med har vært svært viktig og inspirerende å se tilbake på når jeg senere i livet har jobbet med store musikalske oppgaver som komponist.

Julian Berntzen
Komponist og musiker
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen,  1997-2000.

 

Finn
- I mitt arbeid som kreatør i et reklamebyrå bruker jeg hver dag noe jeg lærte da jeg gikk på steinerskolen. Gjennom kunst og håndverksfagene har jeg fått en forståelse av både bilder og film som er essensielt i mitt arbeid med kommunikasjon. Ikke minst har jeg lært å tenke kreativt gjennom undervisningsmetoden i steinerskolen.

Finn Knudsen
Kreatør, Try Reklamebyrå
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 1999 - 2002.

 

IMG_3218UnnMerethe_1000

- En helhetlig, selvstendig og reflektert måte å se mennesker på er det viktigste jeg fikk med meg fra Steinerskolen, med tanke på mitt arbeid som lege. Jeg tror den praktiske tilnærmingen til lærestoff utviklet min evne til å tenke kreativt og finne gode løsninger uten å bli forvirret om virkeligheten ikke svarer til læreboken.

Unn Merete Øyan Kalland
Lege ved Akuttposten, Helse-Bergen
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 1999-2002.

 

anja- I jobben min har arbeider jeg mye med problemløsing, sammenhengende årsaker og prosesser på tvers av ulike system, land og mennesketyper. Etter å ha arbeidet med ansettelser og medarbeiderutvikling i mange år, har jeg lært at nettopp viljen og evnen til å tillære seg ny kunnskap, er blant de viktigste egenskapene i arbeidslivet. Nettopp dette lærte jeg mye om på Steinerskolen. Gjennom det å fokusere på et emne over tid, og gjennom arbeidet med årsoppgaven, lærte jeg å innarbeide gode studierutiner og å ta ansvar for egen læring. Overgangen fra videregående til studier i et tungt fag som Statsvitenskap var derfor udramatisk.
I tillegg hadde jeg tre fine år med mange «bonusopplevelser» fra å prøve helt nye ting som  sølvsmie, brekurs og det å ta
plass på scenen.

Anja Rebekka Allouni
Rådgiver Global Mobilitet - Jotun
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen,  1999 - 2002.

 

IMG_3088_John-Erik1000-  Jeg arbeider på et medisinsk forskningsprosjekt i Sør Afrika, der har jeg stor nytte av den allsidige bakgrunnen fra steinerskolen. Nysgjerrighet, kreativitet og selvstendighet er viktige byggesteiner jeg har fått gjennom min skolegang. Jeg er utdannet sykepleier og arbeider på legevakten den tid jeg er i Bergen.

John-Erik Ahlbom Armelius
Sykepleier
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 2004 – 2007.

 

 

Foto.astrid lerring
- Etter at jeg gikk ut fra Steinerskolen har jeg studert mye forskjellig, bland annet fysikk og pedagogikk ved universitetet i Bergen. For tiden arbeider jeg som natur- guide på Svalbard, der jeg er ute hver dag og har med gjester på tur rundt i Svalbards villmark. På steinerskolen hadde vi mange ulike fag og i alle fagene var det prosessen som var viktig og ikke nødvendigvis prestasjoner på prøver. Dette tror jeg har gjort meg åpen for å prøve mye forskjellig uten å være redd for å ”feile”, noe som kanskje har bidratt til at jeg har det spennende  arbeidet jeg har i dag!

Astrid Heggernes Lerring
Guide i Svalbard Adventure Group
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 2000 - 2003.

 

IMG_2982_1000
- Det at jeg gikk på Steinerskolen, med så mye musikk og kreative fag, har vært meget viktig for mitt liv som musiker i dag. En skoletid jeg stadig ser tilbake på med glede.

Jørgen Sandvik
Musiker
Gikk på videregående ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, 1991 - 1994.

 

 
Steinerskoleelever som er aktive i det offentlige musikkliv.

Før 1990

(Truls Mørk, Elev ved forskjellige Steinerskoler blant annet i Bergen noen år.)

Gabriel Fliflet, Musiker; Leder av Colombi Egg. Norges største folkemusikklubb. CD Innspillinger

Andreas Fliflet, Musiker og komponist tilknyttet universitet i Nord Norge.  Spesialist på bass og spilling på sag. CD Innspillinger

Barbro Husdal, klassisk sanger/Jazzsang.

Ragnvald Wernøe, Musiker, komponist og musikklærer


Etter 1990

Ivar Vogt, Saksofonist, spiller i forskjellige grupper. CD Innspillinger

David Vogt, Fiolinist, spiller i forskjellige grupper. CD Innspillinger.

Kristoffer Vogt, Kontrabassist, spiller i forskjellige grupper. CD Innspillinger.

Jørgen Sandvik, Gitarist, spiller i forskjellige grupper. CD Innspillinger.

Franzeska Strano, Popsanger CD innspilling

Josefin Winter, Popsanger CD innspilling

Silja Dyngeland, Popsanger CD innspilling

Tarjej Strøm, Trommeslager, deltager i mange band, CD Innspillinger.

Thomas Lønnheim, Trommeslager, deltager i mange band, CD Innspillinger.

Thorbjørn Gulbrandsøy, Baryton, nå etter hvert tenor bosatt i London.

Sebastian Blum, Cellist

Lene Sollesnes, Fiolinist

Håkon Matti Skrede, Korleder, fiolinist og sanger.

Per Samuel Skrede, Cellist, distriktsmusiker i Ålesund

Audun Sandvik, Solocellist i KORK, nå i Operaen i Oslo.

Joakim Munkner, Var 1. Cellist i Trondhjems Filharmonien. Nå freelans

Werner Bryn, Cellist. Dirigent, Musikklærer

Morten Stene, Fiolinist. Musikklærer i Steinerskolen på Nesodden.

Julian Berntsen, Komponist, sanger og musiker. Spellemannprisen, CD innspillinger.

Ole Gunnar Gundersen, Popmusiker; gruppen Blackbox, CD innspillinger.

Hilde Hasselberg, Sanger.

Sunniva Lien Olsen Sanger.

Natalie Farr, Musiker, sanger, England.

Elisabeth Eines, musikkpedagog/sanger/pianist.

Per Kristan Lunde, Musiker, Gitarist, Fiolinist.

Joakim Carr, Pianist.

Åshild Tutturen Jacobsen, Sanger.

Johanna Hedström, Svensk cellist og sanger.

Davis Fielder, Tenor operasanger. Var ansatt på operaen i Oslo.

Sunniva Bodvin, Scenograf og instruktør og sanger.

Thomas Wilson, Komponist og sanger i England.

Live de Lange, Korleder utdannet fra Musikkhøyskolen i Oslo. Dirigent.

Erlend Langhelle, Sanger.


Under utdanning:

Anna Lena Viken, Låtskriver og sanger

Gustav Hasfjord, Royal college, London

Anne Sofie Skålvik, Scottish Academy of Music.

Marius Grønsdal, Barrat Due i Oslo

Martina Starr-Lassen og Ingvild Schulze-Florey studerer sang i Skottland.