Hopp til innhold

Pedagogikk

Hva skiller skolen vår fra andres?

Gjennom vår hovedfagsundervisning (fag som blir bearbeidet hver dag i en periode på 2-3 uker) får du anledning til å fordype deg i et fag av gangen og skoledagen blir mindre oppstykket. Vi ønsker å gi deg en forståelse av sammenhengen mellom de ulike fagene.  Gjennom å få fagene belyst fra ulike perspektiver, får du muligheten til å utvikle en kreativ tenkning og en sunn dømmekraft. Kunst og håndverk er en del av hverdagen vår fordi vi mener at det er en viktig del av din læringsprosess.

Hva er vårt verdigrunnlag?

Vi ser verdien i å gi hvert menneske muligheten til å utvikle sine iboende evner både på det faglige, kreative og kunstneriske området.

Hva er steinerpedagogikk?

I praksis vil dette si at vi arbeider med periodeundervisning og kunst og håndverk som en viktig del av hverdagen. Der det er naturlig vil undervisningen i første omgang gå ut fra det vi kan se og ta og føle på, før vi går inn og analyserer og finner regler og formler.

Steinerskolens videregående trinn gir studiekompetanse tilsvarende studieforberedende program i offentlig skole. Samtidig får du en allsidig læring og utvikling via omfattende undervisning i musikk, kunst, håndverk og friluftsliv. Dette gir et godt grunnlag for senere valg av utdannelse og yrke. Steinerskolens bærende idé er å vekke og utvikle potensialet i hvert enkelt menneske.
Målet er at du skal:

  • få et solid grunnlag for teoretisk, kunstnerisk eller praktisk videreutdanning
  • få mulighet til å utvikle dine evner
  • lære å tenke selvstendig og kreativt

Læreplanen (Ekstern lenke, PDF, åpnes i nytt vindu).