Skolebidrag

Elevregistrering og skolebidrag

Velkommen til skoleåret 2016-2017.

Kjære foreldre og foresatte.
Informasjon, registreringsskjema og avtale om skolebidrag 2016-17 er i år kun tilgjengelig på nett. Innleveringsfrist 15.april 2016.

For at det kommende skoleår skal fungere så greit som mulig fra starten av, må vi allerede nå ha klart en del formaliteter.
Nedenfor finner dere lenker til informasjon om skolebidrag og satser samt registrerings– og bidragsskjema  for 2016-17.
Registrering og bidrag er samlet på ett ark. Dette skal skrives ut for utfylling og signering før det sendes eller leveres til skolen.

Levering pr epost, direkte til skolekontoret eller pr. brevpost
Skjema 1.2.-1.3,. skrives ut, alle aktuelle poster fylles ut, skjema scannes og kan legges ved epost til bergen@steinerskolen.no
OBS: Her er det viktig at det innsendte skjemaet er lesbart. Er ikke mottatt dokument av tilstrekkelig lesbar kvalitet kan det i værste fall vurderes som ikke levert.

Innleverte skjema skal merkes «Registrering 2016-17». enten på konvolutt eller i emnefelt på epost.

Da vi har ventelister til de fleste klasser for kommende skoleår er det viktig at skjema returneres innen fristen 15. april for å bekrefte at nåværende skoleplass opprettholdes.

Vennligst skriv tydelig i skjemaene. Bruk mørk penn og blokkbokstaver, spesielt gjelder dette for telefonnumre og epostadresser.

 

 


Informasjon fra lånekassen 

Har du barn under 18 år på videregående? Opprett en digital postkasse før barnet søker om stipend fra Lånekassen
Les mer : Informasjonsbrev til foreldre om digital postkasse

Søke om stipend / lån i lånekassen?

Les mer HER