Hopp til innhold

Skolebidrag 2016-17

Velkommen til skoleåret 2016-2017.

Kjære foreldre og foresatte.
Informasjon, registreringsskjema og avtale om skolebidrag 2016-17 er i år kun tilgjengelig på nett.

For at det kommende skoleår skal fungere så greit som mulig fra starten av, må vi allerede nå ha klart en del formaliteter. Nedenfor finner dere lenker til informasjon om skolebidrag og satser samt registrerings- og bidragsskjema  for 2016-17.
Registrering og bidrag er samlet på ett ark. Dette skal skrives ut for utfylling og signering før det sendes eller leveres til skolen.

Levering pr epost:
Skjema 1.2.-1.3,. skrives ut, alle aktuelle poster fylles ut og signeres, skjema scannes og legges ved epost til bergen@steinerskolen.no
OBS: Her er det viktig at det innsendte skjemaet er lesbart. Er ikke mottatt dokument av tilstrekkelig lesbar kvalitet kan det i værste fall vurderes som ikke levert.

Direkte levering til skolekontoret:
Skjema 1.2.-1.3.  skrives ut, alle aktuelle poster fylles ut og signeres, skjema leveres til skolekontoret i lukket konvolutt, merket «Registrering 2016-17».

Levering pr brevpost:
Skjema 1.2.-1.3. skrives ut, alle aktuelle poster fylles ut og signeres, skjema sendes til
Rudolf Steinerskolen i Bergen, Postboks 4 – Fantoft, 5899 Bergen.
Konvolutt merkes: «Registrering 2016-17».

Da vi har ventelister til de fleste klasser for kommende skoleår er det viktig at skjema returneres innen fristen 15. april for å bekrefte at nåværende skoleplass opprettholdes.

Rudolf Steinerskolen i Bergen er en privatskole med statlig støtte, vi er derfor pålagt fra Utdanningsdirektoratet og Hordaland Fylkeskommune å innhente elevregistrering/dokumentasjon for hvert nye skoleår. På grunnlag av disse kravene er det viktig at alle nødvendige personalia blir korrekt utfylt hvert år slik skjemaet tilsier.
Vi beklager merarbeidet dette medfører og takker på forhånd for alles forståelse og tålmodighet.

Vennligst skriv tydelig i skjemaene. Bruk mørk penn og blokkbokstaver, spesielt gjelder dette for telefonnumre og epostadresser.

Merk: Innleveringsfrist 15. april 2016